Το φαινόμενο της παράνομης διέλευσης στον ελλαδικό χώρο μέσω των θαλάσσιων συνόρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το φαινόμενο της παράνομης διέλευσης στον ελλαδικό χώρο μέσω των θαλάσσιων συνόρων

Αθανασοπούλου, Ιωάννα

Τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, αποτελούν ταυτόχρονα και τα εξωτερικά νοτιοανατολικά θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Το φαινόμενο της παράνομης διέλευσης δια θαλάσσης αλλοδαπών, στον ελλαδικό χώρο, με απώτερο σκοπό την άφιξή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι αυτό που προσπαθεί να παρουσιάσει η συγκεκριμένη εργασία. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή της χρήσης του όρου «αλλοδαπός» και ποιες ακριβώς κατηγορίες περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λέξη, μια και γίνεται χρήση της σε όλη την έκταση της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι μορφές και η οργάνωση των παράνομων μετακινήσεων και αναλύονται μέσω στατιστικών στοιχείων οι τάσεις του φαινομένου από το 2001 και μετέπειτα, με ταυτόχρονη προσπάθεια ερμηνείας τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα αρμόδια για την αντιμετώπιση του φαινομένου όργανα. Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, παρατίθενται σε σημεία της εργασίας, όπου κατά την γνώμη της γράφουσας, συναύδουν με τα περιγραφόμενα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Αλλοδαποί
Παράνομοι - Ελλάδα
Illegal aliens - Greece
Ελλάδα - Σύνορα
Greece - Boundaries
Μετανάστες - Ελλάδα
Immigrants - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.