Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers

Παούρης, Γεώργιος

Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων του Διαδικτύου γίνεται συνήθως μέσω του HTTP (Hypertext Transfer Protocol) το οποίο εχεί εδραιωθεί ως το παγκόσμιο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πρωτόκολλο να αποτελεί ένα κοινό μέσο επιθέσεων σε Web Servers αλλα και σε χρήστες για την εξαγωγή πολύτιμων ιδιωτικών στοιχείων και πληροφοριών. Για να αποφευχθούν λοιπόν με επιτυχία αυτές οι επιθέσεις είναι σημαντικό να κατασκευαστεί ένα ακριβές σύστημα ανίχνευσης. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, ικανό να προστατεύει τον χρήστη και τους Web Servers από κακόβουλες επιθέσεις που γίνονται αξιοποιώντας το HTTP πρωτοκόλλο. Στο σύστημα αυτό προστέθηκαν λειτουργίες για την καταπολέμηση επιθέσεων που προέρχονται από τα αυτόματα αναδυόμενα παράθυρα διαφημίσεων στους browsers, καθώς επίσης προστέθηκαν και λειτουργίες που ελέγχουν μέσω κάποιων μοντέλων ανώμαλης συμπεριφοράς κάθε HTTP request που φεύγει από τον browser του χρήστη για κακόβουλες επιθέσεις. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω, το ακριβές σύστημα ανίχνευσης υλοποιήθηκε υπό την μορφή ενός extension, ειδικά κατασκευασμένο να λειτουργεί για τον περιηγητή Firefox. Το extension παρέχει στους Web Servers και στον χρήστη προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προσφέροντάς τους και επιπλέον επιλογές ασφάλειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Web services - Security measures
Mozilla
Προστασία δεδομένων
Υπηρεσίες Ιστού - Μέτρα ασφαλείας
Data protection
Netscape Mozilla
HTTP (Computer network protocol)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Πρωτόκολλα δικτύων (HTTP)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.