Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη και των Web Servers

Παούρης, Γεώργιος

Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων του Διαδικτύου γίνεται συνήθως μέσω του HTTP (Hypertext Transfer Protocol) το οποίο εχεί εδραιωθεί ως το παγκόσμιο πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πρωτόκολλο να αποτελεί ένα κοινό μέσο επιθέσεων σε Web Servers αλλα και σε χρήστες για την εξαγωγή πολύτιμων ιδιωτικών στοιχείων και πληροφοριών. Για να αποφευχθούν λοιπόν με επιτυχία αυτές οι επιθέσεις είναι σημαντικό να κατασκευαστεί ένα ακριβές σύστημα ανίχνευσης. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, ικανό να προστατεύει τον χρήστη και τους Web Servers από κακόβουλες επιθέσεις που γίνονται αξιοποιώντας το HTTP πρωτοκόλλο. Στο σύστημα αυτό προστέθηκαν λειτουργίες για την καταπολέμηση επιθέσεων που προέρχονται από τα αυτόματα αναδυόμενα παράθυρα διαφημίσεων στους browsers, καθώς επίσης προστέθηκαν και λειτουργίες που ελέγχουν μέσω κάποιων μοντέλων ανώμαλης συμπεριφοράς κάθε HTTP request που φεύγει από τον browser του χρήστη για κακόβουλες επιθέσεις. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω, το ακριβές σύστημα ανίχνευσης υλοποιήθηκε υπό την μορφή ενός extension, ειδικά κατασκευασμένο να λειτουργεί για τον περιηγητή Firefox. Το extension παρέχει στους Web Servers και στον χρήστη προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προσφέροντάς τους και επιπλέον επιλογές ασφάλειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Web services - Security measures
Mozilla
Προστασία δεδομένων
Υπηρεσίες Ιστού - Μέτρα ασφαλείας
Data protection
Netscape Mozilla
HTTP (Computer network protocol)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Πρωτόκολλα δικτύων (HTTP)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)