Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μελέτη περίπτωσης Δήμου Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μελέτη περίπτωσης Δήμου Σερρών

Καρακολίδου, Μαρία

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Δήμου Σερρών σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που υφίστανται στο Δήμο. Προκριμένου να εξαγχούν κάποια συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη μελέτη κατασκευάστηκε ένα ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) το οποίο διανεμήθηκε σε 141 κατοίκους του Δήμου Σερρών. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη, το πρώτο αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία και το δεύτερο μέρος περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις αλλά και ειδικές για το Δήμο. Με βάση το ερωτηματολόγιο αυτό προέκυψαν τα παρακάτω αποτελεσμάτα: Οι κάτοικοι είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στο Δήμο, Οι κυρίαρχες πηγές γνώσεων, που αντλούν για το περιβάλλον και ειδικότερα για τα προβλήματα είναι κυρίως τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο.  Η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστήριξαν ότι η εύρεση στάθμευσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση των υδάτων είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που θέτουν σε σκέψεις τους κατοίκους. Πολλοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης Τέλος καλό θα ήταν ο Δήμος να ενημερώνει συνεχώς τους κατοίκους ώστε να αποκτήσουν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά και στάση

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Environmental education - Greece - Serres (Nome)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Σέρρες (Νομός)
Περιβάλλον
Environment

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.