Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μελέτη περίπτωσης Δήμου Σερρών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μελέτη περίπτωσης Δήμου Σερρών

Καρακολίδου, Μαρία

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των κατοίκων του Δήμου Σερρών σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που υφίστανται στο Δήμο. Προκριμένου να εξαγχούν κάποια συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη μελέτη κατασκευάστηκε ένα ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο) το οποίο διανεμήθηκε σε 141 κατοίκους του Δήμου Σερρών. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη, το πρώτο αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία και το δεύτερο μέρος περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις αλλά και ειδικές για το Δήμο. Με βάση το ερωτηματολόγιο αυτό προέκυψαν τα παρακάτω αποτελεσμάτα: Οι κάτοικοι είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στο Δήμο, Οι κυρίαρχες πηγές γνώσεων, που αντλούν για το περιβάλλον και ειδικότερα για τα προβλήματα είναι κυρίως τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο.  Η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστήριξαν ότι η εύρεση στάθμευσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ρύπανση των υδάτων είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που θέτουν σε σκέψεις τους κατοίκους. Πολλοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν ότι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης Τέλος καλό θα ήταν ο Δήμος να ενημερώνει συνεχώς τους κατοίκους ώστε να αποκτήσουν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά και στάση

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Environmental education - Greece - Serres (Nome)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Σέρρες (Νομός)
Περιβάλλον
Environment

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)