Παιδική παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο: ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και του καθιστικού τρόπου ζωής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Παιδική παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο: ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας και του καθιστικού τρόπου ζωής

Παγώνα, Αργυρώ

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν, να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ του χρόνου φυσικής δραστηριότητας και του καθιστικού τρόπου ζωής με την παχυσαρκία και με το μεταβολικό σύνδρομο. Καθώς επίσης να προσδιοριστούν οι βέλτιστες κατωφλικές τιμές φυσικής δραστηριότητας (χρόνος άσκησης και βήματα) και καθιστικής δραστηριότητας. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια μιας ευρείας κλίμακας, συγχρονικής- επιδημιολογικής μελέτης, της Healthy Growth Study (Μάιος 2007- Ιούνιος 2009), μελετήθηκαν 2.508 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από 5 νομούς της Ελλάδας. Η έρευνα περιελάμβανε ανθρωπομετρικές μετρήσεις και μετρήσεις σύστασης σώματος, διατροφική αξιολόγηση, λήψη και ανάλυση αίματος, πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων (από τα παιδιά, τους γονείς και το σχολείο). Η αξιολόγηση του επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας έγινε, μέσω εβδομαδιαίας χρήσης βηματομετρητή και ερωτηματολογίου, που κατηγοριοποιεί τις ημερήσιες δραστηριότητες σε 4 επίπεδα έντασης (0-4, 4-7, 7-10, >10) METs και υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται σε οργανωμένη και μη- οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μέσω δυο σταθμισμένων ερωτήσεων, εκτιμήθηκε ο χρόνος καθιστικών δραστηριοτήτων για όλη την εβδομάδα. Για τις τιμές του πλεονάζοντος βάρους, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του IOTF, για τις κατηγορίες βιολογικής ωρίμανσης χρησιμοποιήθηκε το Tanner Stage και η εκτίμηση του μεταβολικού συνδρόμου έγινε μέσω των κριτηρίων του ΔΟΔ για παιδιά (2007). Αποτελέσματα: Για την εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει ο αριθμός βημάτων ανά ημέρα. Τα φυσιολογικά παιδιά και στα δύο φύλα έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα υπέρβαρα αλλά και με τα παχύσαρκα (P< 0,001). Ο υπερβολικός χρόνος τηλεθέασης (>2 ώρες/ημέρα) σχετίζεται με την εμφάνιση της παχυσαρκίας μόνο στα κορίτσια (P=0,009). Πιο συγκεκριμένα τα παχύσαρκα κορίτσια είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές από τα φυσιολογικά αλλά και από τα υπέρβαρα (P< 0,001). Για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου, σημαντικό ρόλο παίζει μόνο ο αριθμός βημάτων ανά ημέρα και στα δύο φύλα. Τα παιδιά που δεν τηρούσαν τις διεθνείς συστάσεις για τον αριθμό βημάτων ανά ημέρα (≥ 13.000 βημ/ημ για τα αγόρια και ≥12.000 βημ/ημ για τα κορίτσια), πληρούσαν 3 ή και περισσότερα κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου (P< 0,001 για τα αγόρια και P= 0,002 για τα κορίτσια). Για τα επίπεδα της οργανωμένης και μη- οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ φυσιολογικών παιδιών και παιδιών που είναι υπέρβαρα/παχύσαρκα ή έχουν μεταβολικό σύνδρομο και στα δύο φύλα. Οι βέλτιστες κατωφλικές τιμές που βρέθηκαν για τη μείωση κινδύνου παχυσαρκίας ήταν 12.777 βήματα για τα αγόρια (sens.% 63,6, spec.% 58,2, P< 0,001) και 10.292 βήματα για τα κορίτσια (sens.% 63,6, spec.% 60,1, P< 0,001), ενώ για τη μείωση κινδύνου ΜΣ ήταν 12.996 (sens.% 59,2, spec.% 62,2, P< 0,001) και 10.371 (sens.% 61,3, spec% 62,2, P< 0,001) για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο χρόνο φυσικής δραστηριότητας (χρόνος άσκησης- βήματα) όπου τα αγόρια είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές (P< 0,001), ενώ για τον χρόνο καθιστικών δραστηριοτήτων δεν σημειώθηκε καμία διαφορά (P= 0,796). Τέλος για τις κατηγορίες σωματικού βάρους, τα αγόρια είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές στα παχύσαρκα και τα κορίτσια στα φυσιολογικά (P= 0,002), ενώ στα στάδια κατά Tanner τα αγόρια είχαν υψηλότερες τιμές στο 1ο και 2ο στάδιο και τα κορίτσια στο 3ο, 4ο και 5ο στάδιο (P< 0,001). Συμπεράσματα: Τα χαμηλά ποσοστά φυσικής δραστηριότητας, καθώς και ο αυξημένος χρόνος καθιστικών δραστηριοτήτων, παίζουν καθοριστικό ρόλο για την εμφάνιση της παιδικής παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου. Οφείλουμε ως κοινωνία να προάγουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που στόχο θα έχει την παιδική ηλικία. Θα πρέπει να αντικατασταθεί μεγάλο μέρος του χρόνου τηλεθέασης, δίνοντας περισσότερο χρόνο για οποιαδήποτε μορφή φυσικής δραστηριότητας. Ευεργετικό θα ήταν, αν υπήρχε συνεχής πληροφόρηση ακόμα και μέσα από τα σχολεία, για καλή ποιότητα διατροφής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καθιστική συμπεριφορά στα παιδιά
Sedentary behavior in children
Παχυσαρκία στα παιδιά
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Obesity in children
Μεταβολικό σύνδρομο
Metabolic syndrome
Exercise - Physiological aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)