Τριαρχική νοημοσύνη και αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Τριαρχική νοημοσύνη και αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Σαμάκου, Εμμανουέλα

Με την παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για να εξεταστεί η Τριαρχική Νοημοσύνη και η Αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το δείγμα αποτελείται από 401 μαθητές της δευτέρας τάξης του γυμνασίου, ηλικίας από δώδεκα έως δεκαπέντε ετών, οι 356 είναι παιδιά με τυπική ανάπτυξη, οι 35 παιδιά με δυσλεξία και 10 με διανοητική αναπηρία. Χορηγήθηκαν στα παιδιά δυο τεστ παίρνοντας στοιχεία από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας της δευτέρας τάξης του γυμνασίου. Το τεστ της Τριαρχικής Νοημοσύνης κατά Sternberg δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις αρχές και τις οδηγίες του και σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία των Jarvin & Grigorenko Guilford’s Alternative Uses Task, Wallach & Kogan, Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) και για το τεστ της Αυτεπάρκειας ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Bandura. Διερευνήθηκε αν η Τριαρχική Νοημοσύνη είναι ανεπτυγμένη στο ίδιο επίπεδο στους μαθητές με τυπική ανάπτυξη και σε μαθητές με δυσλεξία με αφορμή τα θέματα του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Β’ Γυμνασίου. Το ίδιο προσπαθήθηκε και για την αυτεπάρκεια. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά ενώ δεν πιστεύουν ότι διαφέρουν, τα τεστ μας δείχνουν το αντίθετο. Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με δυσλεξία στο τεστ της Τριαρχικής νοημοσύνης έχουν μεγάλες διαφορές με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Στα τρία είδη της νοημοσύνης (αναλυτική, αποκλίνουσα-συγκλίνουσα δημιουργική, πρακτική νοημοσύνη) τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη έχουν πιο ανεπτυγμένη την Τριαρχική Νοημοσύνη σε σχέση με τα παιδιά με δυσλεξία. Είναι φανερό επίσης ότι στο τεστ της Αυτεπάρκειας παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα παιδιά με τυπική ανάπτυξη και με δυσλεξία και ότι είναι πιο ανεπτυγμένη στους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους μαθητές με δυσλεξία. Κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή μεθόδων για την ανάπτυξη της Τριαρχικής Νοημοσύνης και της Αυτεπάρκειας σε όλους τους μαθητές και κυρίως σε μαθητές με δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μελλοντικές μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Attention-deficit hyperactivity disorder
Creative thinking
Νόηση
Δημιουργική σκέψη
Διαταραχή μειωμένης προσοχής με υπερκινητικότητα
Intellect
Αυτεπάρκεια
Self-efficacy
Μάθηση
Δυσκολίες της
Behavior disorders in children
Learning disabilities
Διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)