Ένταξη και εγκατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης των Πολωνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ένταξη και εγκατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης των Πολωνών

Τζατζάνης Κούβελας, Μενέλαος

Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται σε ένα φαινόμενο που ειδικά τα τελευταία χρόνια απασχόλει όλο και περισσότερο τον κόσμο. Την μετανάστευση. Η εργασία αυτή εξετάζει την περίπτωση των Πολωνών μεταναστών στην Ελλάδα, ένα σημαντικό κομμάτι μεταναστών στην χώρα μας και από τα παλαιοτέρα ρεύματα σε σχέση με τους μετανάστες που κατοικούν εδώ στις μέρες μας.Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να γίνει αυτή η μικρή κοινωνία Πολωνών μεταναστών πιο γνωστή μέσω μιας καταγραφής της, να μελετήσει το κατά πόσο εντάχθηκαν ή ενσωματώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική πραγματικότητα και τι δυσκολίες αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ και κατά την προσαρμογή τους σε μία ξένη χώρα μακριά από τη γενέτειρα τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες
Κοινωνική ενσωμάτωση
Polish - Greece
Πολωνοί - Ελλάδα
Immigrants
Social integration

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.