Ένταξη και εγκατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης των Πολωνών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ένταξη και εγκατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης των Πολωνών

Τζατζάνης Κούβελας, Μενέλαος

Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται σε ένα φαινόμενο που ειδικά τα τελευταία χρόνια απασχόλει όλο και περισσότερο τον κόσμο. Την μετανάστευση. Η εργασία αυτή εξετάζει την περίπτωση των Πολωνών μεταναστών στην Ελλάδα, ένα σημαντικό κομμάτι μεταναστών στην χώρα μας και από τα παλαιοτέρα ρεύματα σε σχέση με τους μετανάστες που κατοικούν εδώ στις μέρες μας.Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να γίνει αυτή η μικρή κοινωνία Πολωνών μεταναστών πιο γνωστή μέσω μιας καταγραφής της, να μελετήσει το κατά πόσο εντάχθηκαν ή ενσωματώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική πραγματικότητα και τι δυσκολίες αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι εδώ και κατά την προσαρμογή τους σε μία ξένη χώρα μακριά από τη γενέτειρα τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες
Κοινωνική ενσωμάτωση
Polish - Greece
Πολωνοί - Ελλάδα
Immigrants
Social integration

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)