Διερεύνηση των σχέσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών με το εξωτερικό περιβάλλον: εμπειρική μελέτη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διερεύνηση των σχέσεων των εκπαιδευτικών οργανισμών με το εξωτερικό περιβάλλον: εμπειρική μελέτη

Καραγγελή, Στέλλα

Κίνητρο αυτής της πτυχιακής εργασίας αποτελούν οι απαιτήσεις που εμφανίστηκαν στην εποχή μας για μια αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και η απαίτηση για λογοδοσία από μέρους των εκπαιδευτικών οργανισμών και μονάδων. Αυτά έρχονται ως αποτέλεσμα τριών κυρίως κοινωνικών τάσεων: των νέων εξελίξεων και των ερευνητικών δεδομένων στην παιδαγωγική, στην ψυχολογία και στην εκπαιδευτική τεχνολογία κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, των διαρκώς αυξανόμενων οικονομικών πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση και της απαίτησης από μέρους των μαθητών, των γονιών τους και της ευρύτερης κοινωνίας, για βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόμενη Εκπαίδευση. Πρωταρχικό σκοπό της παρούσας πτυχιακής μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των βασικών θεωρητικών εννοιών και αρχών της «Διοίκησης Ολικής Ποιότητας», βάσει των οποίων προσφέρεται ένα σύνολο από αρχές και μέσα «ποιοτικής» διοίκησης, η επίδραση των οποίων επεκτείνεται και στην εκπαίδευση, τα οποία, όταν συνδυασθούν, μας παρέχουν μια ευέλικτη και αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτίωση της διοίκησης του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού της εκπαίδευσης. Δευτερευόντως, επιχειρείται εξέταση των παραμέτρων του εξωτερικού περιβάλλοντος και η επίδρασή του στη σχολική μονάδα, η ανάλυση του ρόλου των γονέων στην επιλογή του σχολείου καθώς και η επίδρασή τους στην επίδοση των μαθητών, η ανάλυση των δραστηριοτήτων που γίνονται από τον διευθυντή και από την κοινότητα για την ανάπτυξη του σχολείου. Γίνεται έρευνα σχετικά με την χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία και τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Τέλος, γίνεται ανάλυση των οφελών που προκύπτουν από την εφαρμογή του Μάρκετινγκ στα σχολεία και περιγράφονται οι σύγχρονες μορφές ηγεσίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διοίκηση ολικής ποιότητας
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Total quality management
Οικογένεια και σχολείο
Home and school

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)