Γνώσεις και αντιλήψεις παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων: διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Γνώσεις και αντιλήψεις παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων: διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

Γούργουλη, Βασιλική

Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκαν οι αντιλήψεις και οι γνώσεις του γενικού πληθυσμού στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εστιάζοντας στις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Η αποτίμηση των αντιλήψεων πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης, τα οποία ήταν χωρισμένα σε τέσσερις τομείς: Τα κοινωνικο-οικονομικά και ατομικά στοιχεία, τις αντιλήψεις για τους κλινικούς παράγοντες, τις αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, και τέλος, τις αντιλήψεις για τους παράγοντες που σχετίζονται με την διατροφή. Δόθηκαν σε τυχαιοποιημένο δείγμα 9119 ατόμων με όριο ηλικίας 18-69 έτη, από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Βρέθηκε σημαντική διαφορά των γνώσεων καθώς και των αντιλήψεων των παραγόντων κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, στους άνδρες και στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι οι γυναίκες γνωρίζουν καλύτερα τους παράγοντες για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, σε σχέση με τους άντρες. Επίσης, άγνοια σε πολλά ερωτήματα δήλωσαν περισσότεροι άντρες από ότι γυναίκες, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την υπεροχή των γυναικών. Η χρυσή τομή αυτών αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης. Ο συνδυασμός της βέλτιστης διατροφής και της σωματικής άσκησης είναι δυνατόν να προφυλάσσει, όχι μόνο από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και από πολλές άλλες παθήσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν να γίνουν ακόμη μεγάλα βήματα, καθώς, παρότι το αντικείμενο της παρούσης εργασίας ήταν οι διαφορές των γνώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι, μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας, δεν γνωρίζει ότι τελικά “είμαστε ότι τρώμε”.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιά - Ασθένειες
Cardiovascular system - Risk factors
Heart - Diseases
Καρδιαγγειακό σύστημα - Παράγοντες κινδύνου
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.