Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο Νομό Φθιώτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο Νομό Φθιώτιδας

Πατσιάς, Κωνσταντίνος

Οι παραγόμενες ποσότητες των ΑΗΗΕ αυξάνονται κάθε χρόνο, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, των σύγχρονων καταναλωτικών προτύπων και της προώθησης όλο και περισσότερων προϊόντων από τις εταιρίες εμπορίας. Η αύξηση αυτή εντείνει το πρόβλημα και καθιστά απαραίτητη την δραστηριοποίηση των καταναλωτών και όλων των αρμόδιων φορέων για καλύτερη και βιωσιμότερη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έχει ως αντικείμενο τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τις αρνητικές επιπτώσεις τους, τους σχετικούς νόμους και τους τρόπους διαχείρισής τους. Επίσης, έγινε έρευνα αναφορικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με τα απόβλητα αυτά και τη διαχείρισή τους. Παρουσιάζονται ακόμα οι παραγόμενες ποσότητες, καθώς και η κατάσταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μελέτη δείχνει ότι το θέμα των ΑΗΗΕ είναι αντικείμενο έρευνας και συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνεχή θέσπιση κανόνων και την ενσωμάτωσή τους στις εθνικές νομοθεσίες. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 4 δήμους του νομού Φθιώτιδας, βασίστηκε σε ερωτηματολόγια κλειστού τύπου τα οποία μοιράστηκαν σε 120 άτομα, την περίοδο Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν μια γενική αλλά όχι ποιοτική ενημέρωση για τα ΑΗΗΕ, καθώς και ότι δε δραστηριοποιούνται αρκετά για την ειδική διαχείρισή τους, παρότι δείχνουν να κατανοούν τις αρνητικές επιπτώσεις τους. Πάντως, οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν, εάν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για τα ΑΗΗΕ.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
Ηλεκτρονικά απόβλητα - Διαχείριση
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Electronic waste - Management
Waste electronic apparatus and appliances
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Greece - Fthiotis (Nome)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.