Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο Νομό Φθιώτιδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στο Νομό Φθιώτιδας

Πατσιάς, Κωνσταντίνος

Οι παραγόμενες ποσότητες των ΑΗΗΕ αυξάνονται κάθε χρόνο, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, των σύγχρονων καταναλωτικών προτύπων και της προώθησης όλο και περισσότερων προϊόντων από τις εταιρίες εμπορίας. Η αύξηση αυτή εντείνει το πρόβλημα και καθιστά απαραίτητη την δραστηριοποίηση των καταναλωτών και όλων των αρμόδιων φορέων για καλύτερη και βιωσιμότερη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, έχει ως αντικείμενο τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τις αρνητικές επιπτώσεις τους, τους σχετικούς νόμους και τους τρόπους διαχείρισής τους. Επίσης, έγινε έρευνα αναφορικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με τα απόβλητα αυτά και τη διαχείρισή τους. Παρουσιάζονται ακόμα οι παραγόμενες ποσότητες, καθώς και η κατάσταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μελέτη δείχνει ότι το θέμα των ΑΗΗΕ είναι αντικείμενο έρευνας και συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνεχή θέσπιση κανόνων και την ενσωμάτωσή τους στις εθνικές νομοθεσίες. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 4 δήμους του νομού Φθιώτιδας, βασίστηκε σε ερωτηματολόγια κλειστού τύπου τα οποία μοιράστηκαν σε 120 άτομα, την περίοδο Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν μια γενική αλλά όχι ποιοτική ενημέρωση για τα ΑΗΗΕ, καθώς και ότι δε δραστηριοποιούνται αρκετά για την ειδική διαχείρισή τους, παρότι δείχνουν να κατανοούν τις αρνητικές επιπτώσεις τους. Πάντως, οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να δραστηριοποιηθούν, εάν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για τα ΑΗΗΕ.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
Ηλεκτρονικά απόβλητα - Διαχείριση
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Electronic waste - Management
Waste electronic apparatus and appliances
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Greece - Fthiotis (Nome)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)