Βιοδιαθεσιμότητα πολυφαινολών στην Κορινθιακή σταφίδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βιοδιαθεσιμότητα πολυφαινολών στην Κορινθιακή σταφίδα

Χριστοπούλου, Γεωργία

Οι πολυφαινόλες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω των θετικών επιδράσεών τους στην υγεία των ανθρώπων. η σταφίδα είναι ένα τρόφιμο πλούσιο σε φαινολικές ενώσεις, των οποίων η βιοδιαθεσιμότητα δεν έχει μελετηθεί μέχρι τώρα. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση των επιπέδων του ολικού πολυφαινολικού περιεχομένου της σταφίδας στο πλάσμα, της μεταβολής της αντίστασης του ορού στην οξείδωση και των επιμέρους πολυφαινολών στο πλάσμα μετά από την κατανάλωση σταφίδας σε υγιείς ενήλικες. Χρησιμοποιήθηκαν 10 φαινομενικά υγιείς εθελοντές οι οποίοι μετά από 12ωρη νηστεία κατανάλωσαν 144 γρ. κορινθιακής σταφίδας. πραγματοποιήθηκε αιμοληψία στους χρόνους 0 (πριν την κατανάλωση), 1,2,3 και 4 ώρες μετά την κατανάλωση. για την εκτίμηση του ολικού πολυφαινολικού περιεχομένου του πλάσματος εφαρμόζεται χρωματομετρική οξειδοαναγωγική αντίδραση με folin- ciocalteu, ενώ για τη μέτρηση της αντίστασης του ορού στην οξείδωση εφαρμόζεται η μέθοδος αναγωγής του cu2+ προς cu+. ακολουθεί ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στα δείγματα και πρότυπα διαλύματα με αέρια χρωματογραφία- φασματομετρία μάζας (gc- ms). η ίδια μέθοδος ακολουθείται και για τον προσδιορισμό των επιμέρους πολυφαινολικών συστατικών στην κορινθιακή σταφίδα. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μέγιστη αύξηση του ολικού πολυφαινολικού περιεχομένου του πλάσματος και της αντίστασης του ορού στην οξείδωση των εθελοντών 1 ώρα μετά την κατανάλωση του γεύματος. η αύξηση διατηρήθηκε μέχρι το πέρας της δοκιμασίας. στην κορινθιακή σταφίδα ανιχνεύθηκαν 24 φαινολικά συστατικά καθώς και ολεανολικό οξύ, 15 από τα οποία εντοπίστηκαν και στο πλάσμα των εθελοντών. παρατηρήθηκε αύξηση στη συγκέντρωση αυτών των πολυφαινολών στο πλάσμα μετά την κατανάλωση του γεύματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Antioxidants
Μεταβολισμός
Πολυφαινόλες
Polyphenols
Σταφίδες - Υγιειονολογικές απόψεις
Metabolism
Currants - Health aspects
Αντιοξειδωτικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.