Κατά πόσο οι στρατιωτικές επεμβάσεις διασφάλισης της ειρήνης σε περιοχές που βίωσαν εμφύλιες συρράξεις βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος: οι περιπτώσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Αφγανιστάν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κατά πόσο οι στρατιωτικές επεμβάσεις διασφάλισης της ειρήνης σε περιοχές που βίωσαν εμφύλιες συρράξεις βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος: οι περιπτώσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Αφγανιστάν

Καλεντάκης, Γρηγόριος

Στην προσπάθεια της η Διεθνής Κοινότητα, να συμβάλει στον τερματισμό των συγκρούσεων, στη διασφάλιση της ειρήνης και την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας, καταφεύγει συχνά στη χρήση στρατιωτικής βίας. Τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επεμβάσεων, για την επίλυση της κρίσεων είναι αμφιλεγόμενα. Αν και φαινομενικά καταφέρνουν να τερματίσουν άμεσα τις συγκρούσεις, δεν φαίνεται να αρκούν από μόνες τους για να επιτευχθεί η σταθερότητα και η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στον πληθυσμό και σε αρκετές περιπτώσεις προκαλούν ακόμη και τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη μελέτη θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν δύο περιπτώσεις που εμφάνισαν ομοιότητες ως προς τη μορφή της στρατιωτικής επέμβασης από το «ΝΑΤΟ», αλλά εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση μετά την καταστροφή, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Εμβαθύνοντας στις περιπτώσεις των επεμβάσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 1995 και στο Αφγανιστάν το 2001 από τη Διεθνή Κοινότητα, θα επιχειρηθεί να γίνει μια προσπάθεια σύγκρισης των δύο περιπτώσεων, κυρίως μέσω των αποτελεσμάτων που αυτές επέφεραν στην κοινωνία, προκειμένου να αναγνωριστούν τα λάθη που συντελέστηκαν, έτσι ώστε αυτά να τονισθούν και να γίνουν δίδαγμα για να μην επαναληφθούν, αλλά και να εντοπιστούν οι δράσεις που αποδείχτηκαν ωφέλιμες, προκειμένου να αναδειχθεί ένας ορθολογικότερος τρόπος θεραπείας μιας πιθανής τέτοιου είδους μελλοντικής κρίσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Στρατιωτική βοήθεια - Αφγανιστάν
Military assistance - Bosnia and Hercegovina
Ανθρωπιστική βοήθεια - Αφγανιστάν
Ανθρωπιστική βοήθεια - Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Στρατιωτική βοήθεια - Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Humanitarian assistance - Bosnia and Hercegovina
Military assistance - Afghanistan
Humanitarian assistance - Afghanistan

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.