Διαχρονική εξέλιξη της γεννητικότητας στην Ελλάδα: γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και χαρτογραφικές απεικονίσεις φαινομένου (1980-2009)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διαχρονική εξέλιξη της γεννητικότητας στην Ελλάδα: γεωγραφικές διαφοροποιήσεις και χαρτογραφικές απεικονίσεις φαινομένου (1980-2009)

Άντζου Τρουμπέτα, Αθηνά

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση και η αποτίμηση της διαχρονικής και γεωγραφικής εξέλιξης της γεννητικότητας στην Ελλάδα. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η θέση της Ευρώπης τη μεταπολεμική περίοδο , καθώς και οι εξελίξεις στο σύνολο της χώρας από το 1980 μέχρι το 2009. Εξετάζονται έξι δείκτες: ο αδρός δείκτης γεννήσεων, το ποσοστό των εκτός γάμου γεννήσεων, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού, ο γενικός συντελεστής γονιμότητας, η κατά ηλικία συντελεστής γεννητικότητας και ο λόγος παιδιών - γυναικών σε ετήσια βάση. Για τη μελέτη των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων χρησιμοποιείται ως επίπεδο ανάλυσης ο νομός. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι νομοί σε σχέση με τους δείκτες γεννητικότητας. Με τη χρήση θεματικών χαρτών αλλά και την στατιστική ανάλυση εξετάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω δεικτών και την κατανομή τους στο χώρο. Καταληκτικά στην εργασία παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις, καθώς ακολουθούν και αναλυτικοί πίνακες με τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημογραφική έρευνα
Ανθρώπινη - Ελλάδα - Στατιστική
Fertility - Statistics - Greece
Γονιμότητα
Demographic surveys

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)