Η σχέση του ανθρώπινου κεφαλαίου του διδακτικού προσωπικού των Λυκείων και της εισαγωγής των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η σχέση του ανθρώπινου κεφαλαίου του διδακτικού προσωπικού των Λυκείων και της εισαγωγής των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας

Σταμόπουλος, Κωνσταντίνος

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, υποστηρίζεται η άποψη ότι η επιτυχία των αποφοίτων της ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εξετάσεις εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχετίζεται με σειρά εκπαιδευτικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση της σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με την επιτυχία των αποφοίτων τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται η συσχέτιση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου των Εκπαιδευτικών ανά Λύκειο κατά τις εκπαιδευτικές περιόδους 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 με την επιτυχία των αποφοίτων και των υποψηφίων τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Για την έρευνα της παραπάνω συσχέτισης εξετάζονται δύο συνιστώσες του Ανθρώπινου Κεφαλαίου των διδασκόντων, η ποσότητα της εκπαίδευσής τους με βάση τον διεκπεραιωμένο κύκλο σπουδών τους και η διδακτική εμπειρία τους. Η έρευνα αφορά στο σύνολο των Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και στο σύνολο του διδακτικού προσωπικού των Λυκείων. Για τη συλλογή των δεδομένων συμπληρώθηκαν τριακόσια γραπτά ερωτηματολόγια από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων του Νομού Φθιώτιδας για τις σχολικές περιόδους 2009-10, 2010-11, 2011-12. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τη χρονική περίοδο Μαΐος-Σεπτέμβριος 2012. Η εμπειρική ανάλυση εστιάζει στη διερεύνηση της συσχέτισης ανά ζεύγη μεταβλητών, κατά πρώτον, μεταξύ των ετών εκπαιδευτικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών των Λυκείων και του ποσοστού επιτυχίας των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κατά δεύτερον, μεταξύ του μέσου επιπέδου των ετών εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Λυκείων της Π.Ε Φθιώτιδας και του ποσοστού επιτυχίας των υποψηφίων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η παραπάνω συσχέτιση μετράται με τον δείκτη Pearson. Η εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο ζευγών των παραπάνω αναφερόμενων μεταβλητών Επιπροσθέτως, γίνονται συγκρίσεις δεικτών που αφορούν στις Σχολικές Μονάδες της ανώτερης και κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των Λυκείων είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ως εκ τούτου αποτελεί πεδίο για περαιτέρω έρευνα η διερεύνηση της συσχέτισης και επίδρασης άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία των αποφοίτων των Λυκείων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Education - Greece - Fthiotis (Nome)
Human capital
Teachers - Greece - Fthiotis (Nome)
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Eκπαίδευση - Ελλάδα - Φθιώτιδα (Νομός)
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Access to higher education
Πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)