Η ανταγωνιστικότητα και το εκπαιδευτικό marketing στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η ανταγωνιστικότητα και το εκπαιδευτικό marketing στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ρώιμπα, Βασιλική

Στη σημερινή εποχή, οι έννοιες της οικονομικότητας, της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας καθορίζουν τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών παγκοσμίως, εφόσον η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της εκπαίδευσης αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη της συνολικότερης αναπτυξιακής πορείας τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμήσει το βαθμό προσαρμογής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς αυτές τις επιταγές της σύγχρονης, κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας και να αναδείξει προοπτικές ως προς την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης και την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικής υπηρεσίας από μέρους της. Προσεγγίζοντας το αντικείμενο της μελέτης, αρχικά, γίνεται παρουσίαση διοικητικών πτυχών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, συγκριτικά με ανάλογες άλλων χωρών, και παρουσίαση μαθησιακών αποτελεσμάτων της έρευνας PISA. Στη συνέχεια, παρατίθενται θεωρητικές αναφορές που σχετίζονται με την υπόσταση της Εκπαίδευσης ως Οργανισμό παροχής υπηρεσιών, με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε αυτήν και με τις λειτουργίες του στρατηγικού εκπαιδευτικού Μarketing, ως προοπτικές της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής εκπαίδευσης. Τελικά, προτείνεται η ανάπτυξη συμπληρωματικής υπηρεσίας, των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως νέο μείγμα – του εκπαιδευτικού MKT, (Σχεδιασμός προϊόντος – υπηρεσίας, τιμολόγηση, διανομή, επικοινωνία) από τη Σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή έρευνας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης που αποφέρει η υπάρχουσα παροχή της εκπαιδευτικής υπηρεσίας της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του βαθμού προσελκυστικότητας που αποφέρει η πρόταση του στρατηγικού σχεδιασμού ΜΚΤ των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους αποδέκτες της υπηρεσίας της Σχολικής Μονάδας. Τα συμπεράσματα που διεξάγονται από την έρευνα προκαλούν ενδιαφέρον, αφού επιτρέπουν την προοπτική διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου εφαρμογής των καινοτόμων προγραμμάτων που βελτιώνει την ανταγωνιστική θέση της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση - Κυβερνητική πολιτική - Ελλάδα
Διοίκηση ολικής ποιότητας
Στοιχειώδης - Μάρκετινγκ
Education
Primary - Marketing
Εκπαίδευση
Education - Government policy - Greece
Total quality management

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.