Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου

Αλεξανδρή, Γεωργία

Αυτή η διατριβή ασχολείται με τις θεωρίες του gentrification ως εργαλείο ερμηνείας των χωρικών και κοινωνικών μεταβολών στο κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μεταξουργείου. Το gentrification αναφέρεται στην κοινωνική και χωρική υφαρπαγή υποβαθμισμένων περιοχών από τις μεσαίες και ανώτερες κοινωνικές κατηγορίες, στην επικράτηση πιο επικερδών χρήσεων γης, την ανανέωση του δομημένου περιβάλλοντος και στον χωρικό εκτοπισμό των ασθενέστερων πληθυσμών και λιγότερο επικερδών χρήσεων γης. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, γίνεται σαφές ότι οι χρονο-γεωγραφίες του gentrification διαφέρουν ανά μελέτη περίπτωσης. Η εξέταση αυτών των δυναμικών στο κέντρο της Αθήνας έρχεται να καλύψει αυτό το θεωρητικό κενό. Το ιδιαίτερο κοινωνικό και χωρικό περιεχόμενο του κέντρου της Αθήνας, δεν αφήνει περιθώρια για την ανάπτυξη του gentrification, παρά μόνο στη μικρο-κλίμακα. Η έρευνα πεδίου στην περιοχή του Μεταξουργείου αναδεικνύει ότι οι τάσεις gentrification αναπτύσσονται σημειακά και επηρεάζουν τη χωρική μορφή και την κοινωνική διάρθρωση της περιοχής. Οι νεοεισερχόμενες κοινωνικές κατηγορίες, οι νέες χρήσεις και η επανεπένδυση κεφαλαίου στο χώρο διαμορφώνουν συνθήκες gentrification που όμως διαφέρουν σημαντικά από τις μελέτες περιπτώσης της βιβιογραφίας. Το θεωρητικό μοντέλο των σταδίων της διαδικασίας gentrification αμφισβητείται σημαντικά. Ταυτόχρονα, η γνώση και η εμπειρία για το gentrification που έχει αποκτηθεί από τις πόλεις του εξωτερικου, όπως και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εξελλίσσεται η διαδικασία, μεταφέρονται στην περιοχή του Μεταξουργείου από νέους κατοίκους, επενδυτές, πολεοδόμους και πολιτικούς και διεκδικούν τη χωρο-κοινωνική αναδιάρθρωση του κέντρου. Η κρίση του κέντρου της πόλης και ο φόβος του ‘Άλλου’ επεκτείνουν τη διεκδικητική συμπεριφορά των νεοεισερχόμενων παραγόντων στην περιοχή και αναδύονται ως μοχλός της διαδικασίας του gentrification στο Μεταξουργείο.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Αναπαλαίωση
Gentrification
Cities and towns - Growth - Greece - Attica (Nome) - Metaxourgio
Χρήση γης - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μεταξουργείο
Cities and towns - Greece - Attica (Nome) - Metaxourgio
Land use - Greece - Attica (Nome) - Metaxourgio
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μεταξουργείο
Πόλεις και κωμοπόλεις - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μεταξουργείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-12-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)