Προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης κατανάλωσης: η περίπτωση των καταναλωτών του νομού Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης κατανάλωσης: η περίπτωση των καταναλωτών του νομού Αττικής

Καρούντζος, Αναστάσιος

Η βιώσιμη κατανάλωση αποτελεί έναν ιδιαίτερα καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη ενός βιώσιμου τρόπου ανάπτυξης στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της βιώσιμης κατανάλωσης στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή τοποθετείται χρονικά σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό της εργασίας πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σε προηγούμενες εμπειρικές μελέτες για τη βιώσιμη κατανάλωση καθώς και εμπειρική έρευνα. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων, τα οποία προήλθαν από δειγματολειπτική έρευνα σε 300 καταναλωτές εντός του νομού Αττικής, η οποία έλαβε χώρα από τις αρχές του Δεκέμβριου του 2010 μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2011 και στηρίχτηκε στη χρήση ερωτηματολογίου. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις σε σχέση α) με τη συμπεριφορά τους ως προς την ανακύκλωση, β) με την προθυμία υιοθέτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γ) με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και δ) σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τους απόψεις και συνήθειες Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης στηρίζονται στην εκτίμηση υποδειγμάτων παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε α) μια πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση σε σχέση με τη συχνότητα ανακύκλωσης, β) μια λογιστική παλινδρόμηση σε σχέση με την προθυμία υιοθέτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ακόμα και αν αυτή ήταν ακριβότερη από τη συμβατική και γ) μια πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση σε σχέση με τη συχνότητα κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι συγκεκριμένοι δημογραφικοί και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τη βιώσιμη κατανάλωση. Συγκεκριμένα το εισόδημα ερμηνεύει σημαντικά τη συχνότητα ανακύκλωσης και την προθυμία υιοθέτησης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ακόμα και αν αυτή ήταν ακριβότερη από τη συμβατική. Το φύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της συχνότητας ανακύκλωσης, ενώ η οικογενειακή κατάσταση ερμηνεύει την συχνότητα κατανάλωσης βιολογικών. Επίσης, συγκεκριμένες απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών αποτελούν σημαντικές προσδιοριστικές μεταβλητές της βιώσιμης κατανάλωσης. Οι απόψεις αυτές αφορούν στην προθυμία πληρωμής φόρων υπέρ του περιβάλλοντος, στην ευθύνη της κυβέρνησης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, στην εμπιστοσύνη στα όσα λένε οι περιβαλλοντικές ομάδες και στην αναγκαιότητα της συνεργασίας καταναλωτών, οργανώσεων και κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Renewable energy sources
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Καταναλωτές - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Consumers - Greece - Attica (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.