Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην περιφερειακή ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην περιφερειακή ανάπτυξη

Σιάχου, Αλεξία

Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχολιάζεται η θεωρητική συζήτηση για το ανθρώπινο δυναμικό με ιδιαίτερη έμφαση και παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένοι νέοι δείκτες, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη περισσότερες παραμέτρους, πέραν των καθαρά οικονομικών μεγεθών. Στη συνέχεια, γίνεται παράθεση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, των στόχων της και την οπτική γωνία της αναφορικά με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται μέσω στατιστικών δεδομένων και χαρτών η κατανομή των βασικών δεικτών εκπαίδευσης και τεχνολογίας και εντοπίζονται οι περιφέρειες με τις υψηλότερες και χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, απεικονίζονται τα πιο πρόσφατα επίσημα στατιστικά δεδομένα για τους δείκτες της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας στις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. Γίνονται παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του Συντελεστή Μεταβλητότητας και εντοπίζονται οι σημαντικότερες διακυμάνσεις των δεικτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Περιφερειακός προγραμματισμός
Περιφερειακές ανισότητες
Human capital
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Human Development Index
Regional planning
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Regional disparities

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.