Επιχειρώντας αλλαγές: ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη δημιουργία σχολικής κουλτούρας καθώς και στην ισχυροποίηση και ανταγωνιστικότητα μιας σχολικής μονάδας δημόσιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιχειρώντας αλλαγές: ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη δημιουργία σχολικής κουλτούρας καθώς και στην ισχυροποίηση και ανταγωνιστικότητα μιας σχολικής μονάδας δημόσιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νομικού, Αργεντίνη

Αποτελεί κοινή παραδοχή πως η θεσμοθετημένη ομοιομορφία του προγράμματος σπουδών και των υποδομών καθώς και η ισορροπημένη - ισομερής γεωγραφικά πληθυσμιακή κατανομή στις δημόσιες σχολικές μονάδες συμβάλλουν στην κρατική προσπάθεια για την άμβλυνση τυχόν ανισοτήτων, ωστόσο όχι πάντα με τα καλύτερα αποτελέσματα και την αποδοχή του κοινού. Κάτω από άλλη θεώρηση, τα ίδια στοιχεία των δημόσιων σχολείων ουσιαστικά δρουν ανασταλτικά σε όποια καινοτομία που στοχεύει στην ποιοτική τους αναβάθμιση και στην ανάπτυξη πνεύματος ανταγωνισμού. Το λυπηρό αποτέλεσμα είναι δημόσια σχολεία, τα οποία, παρά τα πολλά χρόνια λειτουργίας τους, δεν εμφανίζουν οποιαδήποτε ενθαρρυντικά σημάδια τόσο σχολικής κουλτούρας (ιστορικότητα, σειρά επιτυχιών, καταξιωμένοι απόφοιτοι, αξιόλογο διδακτικό προσωπικό, κ.ο.κ), όσο και ανταγωνιστικότητας. Το παράδοξο είναι, πως η ύπαρξη των δύο αυτών στοιχείων και ο συνδυασμός τους με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καινοτόμες δράσεις, κ.α θα τα καθιστούσαν επιθυμητά και προτιμητέα από γονείς και μαθητές.Στα πλαίσια επομένως της Διοίκησης Αλλαγών, δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο ένας ισχυρός και δραστήριος σύλλογος διδασκόντων υπό την ηγεσία ενός προοδευτικού διευθυντή μπορεί να βελτιώσει το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου και να το οδηγήσει σε μια δυναμική παρουσία στο χώρο που εντάσσεται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Teachers
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
School management and organization
Διευθυντές σχολείων
School administrators
Εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.