Τόπος διαμονής και γνώσεις για την υγιεινή διατροφή

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Τόπος διαμονής και γνώσεις για την υγιεινή διατροφή

Jemberie, Wossenseged

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, ευθύνονται για το 48% των θανάτων. Ηλικιακά Προτυποποιημένη Θνησιμότητα που προκαλείται από ισχαιμική καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για τα υψηλά ποσοστά της νόσου στην Ελλάδα είναι διαιτητικοί παράγοντες. ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη αυτή εξέτασε τις γνώσεις και τις αντιλήψεις του Ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τις υγιεινές για την καρδιά διαιτητικές συνήθειες και τους διαιτητικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, με έμφαση στην πιθανή ύπαρξη διαφορών σε αυτές τις αντιλήψεις και τις γνώσεις ανάμεσα σε επτά διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Οι αναλύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2013, βασίστηκαν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν το χρονικό διάστημά από το 2006 έως και το 2013, σε μία συγχρονική μελέτη, πληθυσμού 10141 ενηλίκων Ελλήνων (47.1% άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 38.3±15.5 και 52.9% γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 39.4±14.0) σε περιοχές της Αττικής, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, της Κεντρικής Ελλάδας/ Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Νησιών του Αιγαίου. Χρησιμοποιήθηκαν αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνονταν ανώνυμα από τους συμμετέχοντες και επιστρέφονταν, στη συνέχεια, στους ερευνητές. Ύστερα, χρησιμοποιήθηκε χ2 τεστ του Pearson για να ελεγχθεί αν υπάρχουν παρεκκλίσεις στις γνώσεις και τις αντιλήψεις σχετικά με τις υγιεινές για την καρδιά διαιτητικές συνήθειες και τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα μεταξύ των επτά διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρά τα υψηλή αυτό-αναφερόμενη ενημερότητα και γνώση σχετικά με τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, στη συγκεκριμένη μελέτη βρέθηκε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με το ρόλο της διατροφής στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η Κρήτη φάνηκε να είναι η περιοχή με τη μικρότερη ενημέρωση σχετικά με τη διατροφή και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι συμμετέχοντες από την Αττική φάνηκε, επίσης, να είναι λιγότερο ενημερωμένοι από το γενικό πληθυσμό. Περισσότεροι συμμετέχοντες από Μακεδονία, Ήπειρο-Δυτική Ελλάδα και από Νησιά του Αιγαίου, όταν συγκρίθηκαν με τις άλλες περιοχές, είχαν τις σωστές αντιλήψεις και διατροφική ενημερότητα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά την επιβάρυνση που έχουν τα καρδιαγγειακά για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας και τον Ελληνικό πληθυσμό γενικά, το κοινό δεν είναι ενήμερο για τον τρόπο ζωής που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τη μείωση των θανάτων από νόσους της καρδιάς. Συστήνεται, έτσι, οι υπηρεσίες υγείας και οι φορείς χάραξης πολιτικής να εμπλέκονται ενεργά με το κοινό, σχεδιάζοντας στοχευμένες εθνικές και τοπικές πολιτικές που βοηθούν στο να μειώσουν και να ανατρέψουν παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών με τις εξής δράσεις: την ενημέρωση, τη στήριξη παραγωγών παραδοσιακών φαγητών, την προαγωγή υγείας σε σχολεία και γειτονιές, την διατήρηση της υπευθυνότητας των μέσων και βιομηχανιών και την προστασία των καταναλωτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cardiovascular system - Risk factors
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Παράγοντες κινδύνου
Cerebrovascular disease
Εγκεφαλοαγγειακές διαταραχές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)