Διατροφικές συνήθειες και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου: συγκριτική μελέτη Ηπειρωτικής με Νησιωτική Ελλάδα (MEDIS)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου: συγκριτική μελέτη Ηπειρωτικής με Νησιωτική Ελλάδα (MEDIS)

Νάνου, Βαρβάρα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ευθύνονται για περισσότερους από 17.3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως και αποτελούν τη συχνότερη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αποτιμηθεί η σχέση μεταξύ του τόπου διαμονής των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και ορισμένων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου που σχετίζονται με διατροφικές συνήθειες. Μεθοδολογία: Στη μελέτη MEDIS συμμετείχαν 1745 άτομα ηλικίας >65 ετών χωρίς γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή καρκίνου. Από τους συμμετέχοντες οι 1094 ήταν από τα νησιά του Αιγαίου, 131 από την Κρήτη, 367 από τα νησιά του Ιονίου και 153 από τη Μάνη. Δημιουργήθηκε μια αθροιστική μεταβλητή η οποία εμπεριείχε τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διατροφή (παχυσαρκία, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και υπερχοληστερολαιμία). Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν παρόμοιος στα δύο δείγματα, 31% στην ηπειρωτική και 33% στη νησιωτική χώρα. Οι κάτοικοι των νησιών εμφάνισαν αυξημένα ποσοστά υπέρτασης (63%), υπερχοληστερολαιμίας (51%) και σακχαρώδη διαβήτη (24%) σε σχέση με τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 50%, 33% και 15%. Ο βαθμός υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής (MED Diet Score) ήταν μέτριος και στα δύο δείγματα. Στο δείγμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, η αύξηση του φορτίου καρδιαγγειακής νοσηρότητας σχετίζεται με μικρότερη υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, αλλά δεν παρατηρείται το ίδιο στο δείγμα από τη νησιωτική Ελλάδα. Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε πως οι ηλικιωμένοι της νησιωτικής Ελλάδας έχουν αυξημένο επιπολασμό τριών και τεσσάρων παραγόντων κινδύνου ενώ το αντίστροφο παρατηρήθηκε αναφορικά με τους δύο, έναν ή κανέναν παράγοντα. Εκτός από το βαθμό υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι πιο καθοριστικοί παράγοντες που να επηρεάζουν την υγεία των νησιωτών που πρέπει να διερευνηθούν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Food habits - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.