Διαχειριστικά διάφορα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχειριστικά διάφορα
Διαχειριστικά διάφορα (EL)

ΧΑΣΟΟ (EL)

2 υποφάκελοι έκτασης 305 σ. + 10 Β4 + 10 μπλοκ (EL)

folder
Φάκελος (EL)
Folder (EN)

Δαπάνες
Μπλοκ επιταγών
Διαχειριστικά
Μηχανήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

1983 - 1994


ΧΑΣΟΟ

Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.