Διατηρητέες αστικές χρήσεις: η περίπτωση των πολιτιστικών λειτουργειών στις ελληνικές πόλεις

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διατηρητέες αστικές χρήσεις: η περίπτωση των πολιτιστικών λειτουργειών στις ελληνικές πόλεις

Γιαννέκου, Ελένη

Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει την έννοια και το περιεχόμενο της πολιτικής για διατηρητέες, αστικές, πολιτιστικές χρήσεις και ειδικότερα: (α) την έννοια της διατηρητέας αστικής χρήσης στην Ελλάδα και τον άλλο Ευρωπαϊκό χώρο, (β) τους λόγους και τα κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνεται απόφαση σχετικού χαρακτηρισμού, (γ) το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, (δ) τις διαδικασίες εφαρμογής και τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται και (ε) τα αποτελέσματα αυτής της αστικής πολιτικής στο αστικό περιβάλλον/πολιτισμό, την αστική κοινωνία και οικονομία. Επειδή η εκπόνηση μελετών που άπτονται θεμάτων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει πολλές διαστάσεις και απαιτεί ένα ευρύ γνωσιολογικό πεδίο ώστε να καλυφθούν ετερογενείς τομείς, περιορίζουμε το πεδίο έρευνας μέσα από τον θεσμό των διατηρητέων κτηρίων ως ειδικός όρος και περιορισμός χρήσεων στα διατηρητέα- γι αυτό και συχνά αναφέρονται τα κτήρια- και το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ιστορικών τόπων και μνημείων. Πέραν αυτού, επειδή η γενική κατεύθυνση της πολιτικής προστασίας για τον πολιτισμό ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και οι στόχοι είναι πιο διευρυμένοι, εξετάζουμε τον παράγοντα διατήρησης της χρήσης πολιτιστικών λειτουργιών στα πλαίσια του χωροταξικού και πολεοδομικού αστικού σχεδιασμού και σχετικών προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπλασης των ιστορικών κέντρων/τόπων που μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους. Η μέθοδος που ακολουθούμε είναι η νομική προσέγγιση με την μελέτη των νομοθετικών διατάξεων που εφαρμόζουν τα δύο υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, Υ.ΠΑΙ.Θ.Α). Παράλληλα, η εργασία θα αξιοποιήσει ως μελέτες περίπτωσης κτήρια και χώρους, εντός ελληνικών πόλεων, που διατηρούν έως και σήμερα την αρχική τους, πολιτιστική λειτουργία ως θέατρα, κινηματογράφοι και καφενεία, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και τα ζητήματα που αναφύονται στην πράξη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προστασία τοπίου - Ελλάδα
Urban renewal - Greece
Αστική ανανέωση - Ελλάδα
Landscape assessment
Cultural property - Protection
Landscape protection - Greece
Πολιτιστική κληρονομιά - Προστασία
Αξιολόγηση τοπίου - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)