Κατανάλωση αλκοόλ και εκδήλωση του καρκίνου παχέος εντέρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Κατανάλωση αλκοόλ και εκδήλωση του καρκίνου παχέος εντέρου

Khudokonenko, Vladlena

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της πρόσληψης αλκοολούχων ποτών και παρουσίας καρκίνου του παχέος εντέρου. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μελέτη ασθενών – μαρτύρων. Κατά την διάρκεια του 2009-2010 συλλέχθηκαν 206 διαδοχικοί ασθενείς (μέσης ηλικίας 63±11ετών, 61%) και 250 μάρτυρες (μέσης ηλικίας 55±13ετών), εξομοιωμένοι ως προς την ηλικία (κατά 5 έτη) και το φύλο. Έγινε συλλογή πληροφοριών για κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ και άλλων διατροφικών συνηθειών έγινε με τη χρήση ημι-ποσοτικού ερωτηματολογίου κατανάλωσης τροφίμων. Αποτελέσματα: Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική, θετική συσχέτιση μεταξύ της προσλαμβανόμενης ποσότητας αλκοόλ και της εμφάνισης ή όχι καρκίνου παχέος εντέρου (p<0.001). Όμως, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1-2 ή 3-4 ποτήρια/ημέρα) φαίνεται να συσχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα παρουσίας του καρκίνου παχέος εντέρου, αφού λήφθηκαν υπόψη συγχυτικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα, το MedDietScore, το οικογενειακό ιστορικό και τον δείκτη μάζας σώματος. Επίσης η ανάλυση έδειξε ότι όλα τα βασικά είδη ποτών που μελετήθηκαν φαίνεται να έχουν προστατευτική δράση στην παρουσία του καρκίνου παχέος εντέρου, αφού λήφθηκαν υπόψη οι συγχυτικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, ενώ πιο σημαντική επίδραση φαίνεται να έχει η κατανάλωση του κόκκινου κρασιού. Συμπεράσματα: Από τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, φαίνεται πως τελικά δεν παίζει ρόλο η κατανάλωση αλλά η ποσότητα κατανάλωσης του αλκοόλ. Συγκεκριμένα μέτρια κατανάλωση φαίνεται να δρα προστατευτικά σε σχέση με την καθόλου κατανάλωση, αφού ελέγχθηκαν διάφοροι συγχυτικοί παράγοντες. Από τα είδη των ποτών όλα έχουν προστατευτική δράση αλλά την μεγαλύτερη φαίνεται να την έχει το κόκκινο κρασί.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Rectum - Cancer
Cancer - Nutritional aspects
Alcohol - Health aspects
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Παχύ - Όγκοι
Mediterranean diet
Αλκοόλ - Υγιεινολογικές απόψεις
Έντερο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-05-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)