Ο σεισμός Κοζάνης – Γρεβενών: το φυσικό φαινόμενο και οι ενέργειες αποκατάστασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο σεισμός Κοζάνης – Γρεβενών: το φυσικό φαινόμενο και οι ενέργειες αποκατάστασης

Βαλερά, Ευαγγελία

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του σεισμού της 13ης Μαΐου 1995 που έπληξε την ευρύτερη περιοχή των νομών Κοζάνης και Γρεβενών ως φυσικό φαινόμενο καθώς και των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών. Συλλέχθηκαν πληροφορίες και δεδομένα τόσο για το φυσικό φαινόμενο του σεισμού αυτού όσο και για παλαιότερους πιθανούς σεισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή. Για τη μελέτη των παλαιών σεισμών αντλήθηκαν δεδομένα από ιστορικά στοιχεία και καταγραφές και διαπιστώθηκε ότι η περιοχή κατά το παρελθόν επλήγη από παρόμοιας έντασης φαινόμενα. Επιχειρήθηκε η απεικόνιση της γεωγραφικής κατανομής των μακροσεισμικών εντάσεων που καταγράφηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και η σύγκρισή της με τα λιθολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργήθηκε μια χωρική βάση δεδομένων με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού Arc GIS 9.1. Η σκιαγράφηση της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό του 1995 βασίστηκαν σε στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.). Οι ενέργειες αποκατάστασης περιλάμβαναν μετεγκατάσταση οικισμών σε περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής, ένα πρόγραμμα κατασκευής και παροχής νέων κατοικιών καθώς και δανειοδοτήσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Natural disasters - Management
Σεισμοί - Καταστροφές - Ελλάδα
Σεισμοί - Στέγαση
Earthquakes - Disasters - Greece
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Earthquakes - Housing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.