Μελέτη του μεταβολισμού του σιδήρου στους δρομείς του "Σπάρταθλον"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη του μεταβολισμού του σιδήρου στους δρομείς του "Σπάρταθλον"

Εγκωμίτη, Αγγελική

Σκοπός: Μελέτη της επίδρασης της παρατεταμένης άσκησης στο μεταβολισμό του σιδήρου, μέσω των αλλαγών που υφίστανται οι δείκτες της φερριτίνης και του σιδήρου στον ορό αμέσως μετά την άσκηση και 48 ώρες μετά το τέλος της άσκησης σε υπερμαραθώνιους δρομείς. Μέθοδος: Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν και αμέσως μετά τον αγώνα καθώς και 48 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα από 19 δρομείς που συμμετείχαν στον υπερμαραθώνιο αγώνα «Σπάρταθλον» (246 Km συνεχούς προσπάθειας από Αθήνα-Σπάρτη), και τερμάτισαν σε λιγότερο από 36 ώρες. Οι συγκεντρώσεις του σιδήρου στον ορό προσδιορίστηκαν με φωτομετρική μέθοδο μέσω χρωματομετρικής ανάλυσης σε αυτόματο αναλυτή (Schiapparelli biosystems, Inc., New Jersey), ενώ οι συγκεντρώσεις της φερριτίνης προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της ανοσοενζυμικής φθορισμομετρίας (ST AIA-PACK FER, ΑΙΑ 600ΙΙ, Tosoh Corporation). Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές της συγκέντρωσης του σιδήρου πριν τον αγώνα (φάση Ι) ήταν 73,58 ±23,75 μg/dl, αμέσως μετά τον αγώνα (φάση ΙΙ) ήταν 95,74 ±48,85 μg/dl, και 48 ώρες μετά το τέλος του αγώνα (φάση ΙΙΙ) έπεσαν κάτω από τα αρχικά επίπεδα (54,56 ±18,42 μg/dl). Η συγκέντρωση της φερριτίνης στον ορό ήταν σημαντική στη φάση ΙΙ, αυξήθηκε από 85,51 ±103,01 ng/ml (φάση Ι) σε 157,93 ±161,62 ng/ml στη φάση ΙΙ και εξακολουθούσε να βρίσκεται σημαντικά αυξημένη στη φάση ΙΙΙ (186,81 ±180,27 ng/ml). Συμπέρασμα: Η δρομική προσπάθεια των αθλητών της παρούσας εργασίας προκάλεσε σημαντικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις του σιδήρου και της φερριτίνης στον ορό. Ειδικότερα, η αύξηση της φερριτίνης, η οποία θεωρείται και πρωτεΐνη οξείας φάσης, δείχνει την κατάσταση φλεγμονής που βρίσκεται ο οργανισμός μετά την παρατεταμένη άσκηση. Ωστόσο, η διασαφήνιση των μηχανισμών που προκαλούν τις μεταβολές αυτές απαιτεί τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας γι’ αυτό θα πρέπει σε μια αντίστοιχη, μεταγενέστερη, έρευνα να υπάρξουν μετρήσεις και άλλων δεικτών που συμμετέχουν στο μεταβολισμό του σιδήρου προκειμένου να διαλευκανθούν τα όποια συμπεράσματα για την κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός στη φάση αυτή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Ferritin
Φερριτίνη
Marathon running
Exercise - Physiological aspects
Μαραθώνιος δρόμος
Σίδηρος - Μεταβολισμός
Iron - Metabolism

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.