Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης συσκευασιών απο καταναλωτές στο δήμο αθηναίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης συσκευασιών απο καταναλωτές στο δήμο αθηναίων

Στόγια, Αναστασία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη : Διαχείριση περιβάλλοντος» που λειτουργεί στο Χαροκοπειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανακύκλωση συσκευασιών και πιο συγκεκριμένα την συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς αυτήν. Άμεσος στόχος των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ήταν να είναι να αποδείξει κατά πόσο, οι προσδιοριστικοί παράγοντες όπως μόρφωση, ηλικία και εισόδημα μπορούν να επηρεάσουν σε ανάλογο βαθμό ή και να καθοδηγήσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών στον τομέα της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Επομένως, τονίζεται στην παρούσα εργασία η επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην συμπεριφορά των καταναλωτών, όταν πρόκειται για προγράμματα ανακύκλωσης ή για αγορά ανακυκλώσιμων προϊόντων. Επίσης, εάν μπορεί να υφίσταται αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω οικονομικών και περιβαλλοντικών κινήτρων και τις επιπτώσεις της αλλαγής αυτής στην οικονομία της χώρας. Καθώς επίσης, εάν με την εφαρμογή εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί να αφυπνιστεί η συνείδηση των καταναλωτών κάνοντας τους να νιώθουν ηθικά υπεύθυνοι για το μέλλον του πλανήτη και καλλιεργώντας την ιδέα ότι η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να παρουσιαστεί ως μια αλτρουιστική πράξη για όλους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Athens
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Συσκευασία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Packaging - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.