Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης συσκευασιών απο καταναλωτές στο δήμο αθηναίων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης συσκευασιών απο καταναλωτές στο δήμο αθηναίων

Στόγια, Αναστασία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη : Διαχείριση περιβάλλοντος» που λειτουργεί στο Χαροκοπειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανακύκλωση συσκευασιών και πιο συγκεκριμένα την συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς αυτήν. Άμεσος στόχος των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν ήταν να είναι να αποδείξει κατά πόσο, οι προσδιοριστικοί παράγοντες όπως μόρφωση, ηλικία και εισόδημα μπορούν να επηρεάσουν σε ανάλογο βαθμό ή και να καθοδηγήσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών στον τομέα της ανακύκλωσης των συσκευασιών. Επομένως, τονίζεται στην παρούσα εργασία η επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην συμπεριφορά των καταναλωτών, όταν πρόκειται για προγράμματα ανακύκλωσης ή για αγορά ανακυκλώσιμων προϊόντων. Επίσης, εάν μπορεί να υφίσταται αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω οικονομικών και περιβαλλοντικών κινήτρων και τις επιπτώσεις της αλλαγής αυτής στην οικονομία της χώρας. Καθώς επίσης, εάν με την εφαρμογή εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί να αφυπνιστεί η συνείδηση των καταναλωτών κάνοντας τους να νιώθουν ηθικά υπεύθυνοι για το μέλλον του πλανήτη και καλλιεργώντας την ιδέα ότι η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να παρουσιαστεί ως μια αλτρουιστική πράξη για όλους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Athens
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Συσκευασία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Packaging - Environmental aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)