Η εδαφική παραμόρφωση της περιοχής του Ρίου - Αντιρρίου, με βάση τη μέθοδο της συμβολομετρίας - Radar και η ταυτοποίησή της με πιθανά αίτια γένεσης - δημιουργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εδαφική παραμόρφωση της περιοχής του Ρίου - Αντιρρίου, με βάση τη μέθοδο της συμβολομετρίας - Radar και η ταυτοποίησή της με πιθανά αίτια γένεσης - δημιουργίας

Διακογιάννη, Γεωργία

Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, μελετώνται οι εδαφικές παραμορφώσεις που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή Ρίου -Αντίρριου. Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούνται δεδομένα από εικόνες συμβολομετρίας, που έχουν παραχθεί από το 1992 και ως σήμερα. Στις εικόνες αυτές απεικονίζονται οι εδαφικές μετακινήσεις που έχουν παρατηρηθεί. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται αναλυτικότερα η γέφυρα (η οποία παραδόθηκε στην κυκλοφορία το 2004), που αποτελεί μια εκθεσιμότητα. Τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν στη δεδομένη μελέτη- εργασία είναι: Τρωτότητα (Vulnerability) της γέφυρας, από τα δεδομένα της κατασκευάστριας εταιρίας Κίνδυνος (Risk),ο οποίος σχετίζεται με τα αναμενόμενα αρνητικά αποτελέσματα στη γέφυρα, σε περίπτωση γένεσης μια σεισμικής δόνησης. Στην παρούσα εργασία, όμως, λαμβάνονται σημαντικά υπόψη και δύο ακόμα σημαντικά στοιχεία που είναι απολύτως χρήσιμα για την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων: o Η Εκθεσιμότητα της γέφυρας στον κίνδυνο, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παραμέτρους, όπως: σεισμικά γεγονότα, ασεισμικές κινήσεις, υποβρύχιες κατολισθήσεις, σχετικές ανυψώσεις της χέρσου. o Η Απόσταση της γέφυρας από τα σεισμικά επίκεντρα. Η παράμετρος αυτή παίζει σπουδαίο ρόλο, αφού όσο πιο κοντά είναι η εστία στην κατασκευή τόσο περισσότερο μπορεί να την επηρεάσει. Ακολουθεί η ανάλυση και η ερμηνεία των εικόνων της συμβολομετρίας, της νέας αυτής τεχνικής, η οποία αναγνωρίζει τις ιδιότητες δύο ή παραπάνω κυμάτων χρησιμοποιώντας το πρότυπο της συμβολής που δημιουργείται από την επίθεση του ενός πάνω στο άλλο. Βρίσκει εφαρμογή, ως εργαλείο έρευνας σε πολλές επιστήμες, όπως στην ωκεανογραφία, στην αστρονομία και σε διάφορους κλάδους της φυσικής. Στην παρούσα εργασία, οι παραγόμενες συμβολομετρικές εικόνες, στις οποίες αποτυπώνονται οι εδαφικές παραμορφώσεις στη περιοχή Ρίου Αντίρριου, θα αποδοθούν σε πιθανά αίτια γένεσης τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Geomorphology - Greece - Corinth
Γέφυρα &quot
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κορινθιακός κόλπος
Gulf of
Χαρίλαος Τρικούπης&quot

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.