Καταναλωτική συμπεριφορά σύγχρονου νοικοκυριού στην περιοχή της Αττικής: η περίπτωση των διαρκών αγαθών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Καταναλωτική συμπεριφορά σύγχρονου νοικοκυριού στην περιοχή της Αττικής: η περίπτωση των διαρκών αγαθών

Σούσου, Άρτεμις

Βασικό σημείο αναφοράς πληθώρας ερευνητικών μελετών έχει αποτελέσει η αμφίδρομη σχέση καταναλωτικής συμπεριφοράς και «τεχνολογικής πραγματικότητας». Η θεματική των προσεγγίσεων που αναφέρονται στο άτομο ως καταναλωτή – μία ιδιαίτερη κοινωνιολογική κατηγορία – συνίσταται στην ανάλυση και κατανόηση της συμπεριφοράς και των επιλογών του. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός: (i) των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, που ερμηνεύουν όσο το δυνατόν ορθότερα τις αποφάσεις και τις στάσεις των νοικοκυριών σχετικά με τα διαρκή αγαθά, (ii) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συγκεκριμένων διαρκών αγαθών, τα οποία τελικά ωθούν σε απόκτησή τους ή μη και (iii) ιστορικά προηγούμενων αγορών. Η εμπειρική ανάλυση της πτυχιακής μελέτης βασίστηκε σε τυχαίο δείγμα νοικοκυριών, στην περιοχή των Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν με δειγματοληπτική έρευνα 130 ερωτηματολόγια, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2007. Η εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κυρίως τα οικονομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών και λιγότερο οι κοινωνικές, όπως οι επιθυμίες τους, οι καθημερινές τους συνήθειες και οι πεποιθήσεις τους καθώς και οι ιδιότητες των διαρκών αγαθών, εξηγούν τις διαφοροποιήσεις και τις στάσεις στην κατανάλωσή τους από νοικοκυριό σε νοικοκυριό. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ως καταλυτικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της σύγχρονης καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς τα διαρκή αγαθά, τα οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών, με κυριότερα το εισόδημα, το μέγεθος του νοικοκυριού και την κυριότητα της κατοικίας, τον οικονομικό προγραμματισμό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καταναλωτές - Οικονομικές απόψεις
Consumer behavior
Καταναλωτές - Κοινωνικές απόψεις
Consumers - Social aspects
Consumers - Economic aspects
Καταναλωτική συμπεριφορά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.