Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από μονάδα μεταποίησης βρώσιμης ελιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από μονάδα μεταποίησης βρώσιμης ελιάς

Δέρβα, Βικτωρία

Τα υγρά απόβλητα επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, συνιστούν σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς παρουσιάζουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο και υψηλές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων, οι οποίες είναι τοξικές. Η συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι η απευθείας απόρριψη τους σε υδάτινους αποδέκτες, χωρίς καμιά επεξεργασία.Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το ειδικό στέλεχος του μύκητα Aspergillus niger Β από τη συλλογή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, για τη μείωση της ρυπαντικής δράσης του υψηλού οργανικού φορτίου, καθώς και των φαινολικών ενώσεων των αποβλήτων αυτών, έτσι ώστε να καταστούν ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό προϊόν, ή να προετοιμαστούν για περαιτέρω φυσικοχημικούς ή/και βιολογικούς χειρισμούς. Διαφορετικές αραιώσεις του αποβλήτου εμβολιάστηκαν με τον μύκητα, και μελετήθηκε η πορεία της βιοαποικοδόμησης μέσα από την πορεία συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων. Η επεξεργασία για κάθε πειραματική σειρά διήρκησε 6 ημέρες, και οι αποδόσεις όσον αφορά τη μείωση του οργανικού φορτίου κρίνονται ικανοποιητικές (~48%). Αντίθετα, οι αποδόσεις στην απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων, θεωρήθηκαν σχετικά μέτριες (~27%).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Olive
Refuse and refuse disposal
Ελιά
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.