Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια: ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια: ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών

Μαλλινή, Χρυσούλα

Η παρούσα προσπάθεια σκιαγράφησης της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την εξέταση του έργου των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και τα χαρακτηριστικά της Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, στον τομέα της οποίας δραστηριοποιείται, περιλαμβάνει διάφορα κεφάλαια και υποκεφάλαια αυτών. Έτσι λοιπόν, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κρατική αναπτυξιακή βοήθεια, τον τρόπο λειτουργίας και προσφοράς της, φυσικά με ανάλογα ανταλλάγματα, καθώς και το ζωτικής σημασίας έργο που παρέχεται μέσω αυτής. Στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου παρουσιάζεται η συνεισφορά και ο ρόλος της Ελλάδας στον τομέα της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Το δεύτερο κεφάλαιο αποσκοπεί στην εξ’ ολοκλήρου και αναλυτική ανάπτυξη των κύριων χαρακτηριστικών των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Γίνεται μια αναφορά στους λόγους εμφάνισης και ανάπτυξης των οργανισμών αυτών, τη σημασία και το κύρος που απέκτησαν και διατηρούν στις μέρες μας, το αριθμητικό τους μεγαλείο, την παγκόσμια έκτασή και την οργανωτική τους δομή. Στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου γίνεται ο διαχωρισμός των διακυβερνητικών οργανισμών και στη συνέχεια η κατηγοριοποίηση των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με διάφορα κριτήρια όπως οι περιοχές ή το πεδίο όπου αναπτύσσουν το έργο τους, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται ή λειτουργούν και η στρατηγική που ακολουθούν σε κάθε περίπτωση αλλά και η διάκρισή τους ανάλογα με τον φορέα ίδρυσής τους. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σχετικά σύντομη αναφορά στους περιβαλλοντικούς και γυναικείους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών αλλά και στους περιορισμούς που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην από έναν Μ.Κ.Ο. για να εξασφαλίσει την επιτυχία του. Εδώ παρουσιάζεται και η αναβάθμιση του ρόλου των Μ.Κ.Ο. και η προσφορά τους στην ανάπτυξη, που τους έκανε πιο ενεργούς και αποτελεσματικούς δράστες στην παροχή της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς και τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση του έργου τους. Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύεται η συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών με τους 6 μεγάλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, με την Παγκόσμια Τράπεζα, με τους κρατικούς μηχανισμούς, με διακυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και με άλλους Μ.Κ.Ο. Το όγδοο κεφάλαιο αποτελεί μια σύντομη αναφορά στη μελλοντική υπόσταση των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών καθώς και στις πέντε κύριες διευθύνσεις που επιβάλει ο 21ος αιώνας και γύρω από τις οποίες λειτουργούν. Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κοινές ιδιότητες των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών που κατακλύζουν την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική και η κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες από αυτές στους τομείς του προσδόκιμου ζωής, του αναλφαβητισμού, της φτώχειας και του περιβαλλοντικού υποβαθμισμού. Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο αναλύει τη στροφή, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερων Ελλήνων προς το χώρο του εθελοντισμού και αντίστοιχα τις περιπτώσεις των χωρών της Σκανδιναβίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου ο εθελοντισμός κερδίζει όλο και περισσότερη προσοχή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Humanitarian assistance
Ανθρωπιστική βοήθεια
Non-governmental organizations

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)