Εμφάνιση ασυμφωνίας στη σχέση ανάμεσα στο δείκτη μάζας σώματος και στο ποσοστό σωματικού λίπους: παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση τους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Εμφάνιση ασυμφωνίας στη σχέση ανάμεσα στο δείκτη μάζας σώματος και στο ποσοστό σωματικού λίπους: παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση τους

Πυρογιάννη, Βασιλική

Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index, BMI) αποτελεί έναν από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους τρόπους αξιολόγησης του σωματικού λίπους (ΣΛ) και κατ’ επέκταση της παχυσαρκίας τόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, όσο και σε μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες. Ωστόσο, σήμερα πλέον αμφισβητείται ισχυρά η καταλληλότητα της χρήσης του με κοινά όρια προσδιορισμού της παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της διαφορετικής σχέσης του με το ποσοστό σωματικού λίπους ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικότητες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της σχέσης του δείκτη μάζας σώματος και του ποσοστού σωματικού λίπους σε δείγμα Ελληνίδων γυναικών ηλικίας 18-35 ετών με φυσιολογικό εύρος ΒΜΙ, καθώς και η διερεύνηση πιθανών παραγόντων που την επηρεάζουν. Επίσης, έγινε σύγκριση της σχέσης του ΒΜΙ και του %ΣΛ με άλλους πληθυσμούς αναφοράς. Στην έρευνα συμμετείχαν 59 υγιείς γυναίκες, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σύμφωνα με το ποσοστό σωματικού λίπους που υπολογίστηκε με τη μέθοδο DXA (όριο διαχωρισμού %ΣΛ>30%, που αντιστοιχεί στα όρια του ΒΜΙ για τα υπέρβαρα άτομα). Το ποσοστό σωματικού λίπους διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το 44% του συνολικού δείγματος έχει %ΣΛ πάνω από 30%, ενώ περίπου 17% των γυναικών εμφανίζει ποσοστό λίπους στο σώμα τους πάνω από 35%, δηλαδή πάνω από τα όρια για την παχυσαρκία, σύμφωνα με τον WHO. Η ομάδα των γυναικών που χαρακτηρίζεται από υπερβάλλον %ΣΛ έχει στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές σωματικού βάρους, ΒΜΙ, περιφέρειας μέσης και γλουτών, καθώς και υψηλότερη οστική πυκνότητα μετάλλων. Αντίθετα, η ομάδα με το φυσιολογικό %ΣΛ έχει καλύτερα επίπεδα φυσικής κατάστασης σε σχέση με το δεύτερο γκρουπ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση ΒΜΙ- %ΣΛ είναι η φυσική κατάσταση (μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ανά κιλό σωματικού βάρους), η περιφέρεια γλουτών και η διαιτητική συμπεριφορά (αποτέλεσμα στο τεστ διαιτητικών στάσεων) των γυναικών. Η ομάδα με το υψηλό %ΣΛ δήλωσε ότι χάνει και επαναπροσλαμβάνει συχνότερα βάρος και επίσης εφαρμόζει διαιτητικά προγράμματα με μεγαλύτερη συχνότητα, σε σχέση με τις γυναίκες με φυσιολογικό σωματικό λίπος. Επιπλέον, οι γυναίκες με υπερβάλλον σωματικό λίπος εμφανίζουν με διπλάσια περίπου συχνότητα μικρές αυξομειώσεις στο βάρος τους, της τάξης των 2-3 κιλών, τόσο σε διάστημα ενός έτους όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η προσλαμβανόμενη ενέργεια, η πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών, καθώς και οι διατροφικές συνήθειες των εθελοντριών δεν διαφέρουν ανάμεσα στις δύο ομάδες και δε φαίνεται να επηρεάζουν τη σχέση ΒΜΙ- %ΣΛ. Τέλος, συγκρίνοντας τη σχέση του δείκτη μάζας σώματος με το ποσοστό σωματικού λίπους ανάμεσα στο δείγμα Ελληνίδων γυναικών της παρούσας μελέτης και σε άλλους πληθυσμούς αναφοράς της καυκάσιας φυλής (Ολλανδοί), παρατηρούμε ότι στο ίδιο ΒΜΙ οι Ελληνίδες γυναίκες έχουν υψηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους. Διαφαίνεται, συνεπώς, ότι ο δείκτης μάζας σώματος υποεκτιμά το ποσοστό σωματικού λίπους στο δείγμα Ελληνίδων γυναικών της παρούσας μελέτης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση των δύο μεγεθών είναι η φυσική κατάσταση, η περιφέρεια γλουτών και η διαιτητική στάση των γυναικών. Από τη μελέτη αυτή φαίνεται ξεκάθαρα ότι η σχέση του ΒΜΙ με το ποσοστό σωματικού λίπους στον ελληνικό πληθυσμό διαφέρει από την αντίστοιχη άλλων πληθυσμών αναφοράς της καυκάσιας φυλής, βάση των οποίων ο WHO έχει θεσπίσει τα όρια του ΒΜΙ για την παχυσαρκία και απαιτείται περισσότερη διερεύνηση, προκειμένου να αξιολογηθεί αν απαιτείται επαναπροσδιορισμός των ορίων του ΒΜΙ για τη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δείκτης Μάζας Σώματος
σωματικό λίπος
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)