Αξιολόγηση πρόσληψης τροφής σε πληθυσμό μέσης ηλικίας της νήσου Λευκάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Αξιολόγηση πρόσληψης τροφής σε πληθυσμό μέσης ηλικίας της νήσου Λευκάδας

Άϊλερς, Άννα Μάρθα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα με σκοπό τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών 50 ατόμων ηλικίας από 40- 60 ετών . Αρχικά, για την κατανόηση της εργασίας, θα παρατεθούν κάποια γενικά σημεία όπως την Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής, την Πυραμίδα της Αμερικανικής Διατροφής κ.τ.λ. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και θα παρατεθούν τα θετικά και αρνητικά σημεία της κάθε μιας από αυτές. Το επόμενο στάδιο, που είναι από τα σημαντικότερα, αφορά τα πορίσματα της έρευνας, τα οποία πρόκειται να σχολιαστούν στη συνέχεια. Τέλος θα διατυπωθούν ορισμένοι προβληματισμοί σε σχέση με τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο της διατροφής, και θα δοθούν προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διατροφής, αλλά και υγείας των ανθρώπων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή - Αξιολόγηση
μεσογειακή διατροφή
Λευκάδα
Διατροφική αξιολόγηση
Διατροφικές συνήθειες - Ελλάδα - Λευκάδα (Νομός)
Διατροφή - Λευκάδα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.