Οι μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η σημασία τους στη διαχείριση των υδατίνων πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Οι μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η σημασία τους στη διαχείριση των υδατίνων πόρων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Γεωργίου, Μαριάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε μέσα στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Οι μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, η σημασία τους στη διαχείριση των Υδατίνων πόρων και οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις». Στόχος της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι να εξετάσουμε τις μονάδες αφαλάτωσης στην Κύπρο, τη σημασία τους στην διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση του μεγάλου υδατικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Επίσης στοχεύει να εξετάσει τις επιπτώσεις, τις οποίες προκαλούν οι μονάδες αφαλάτωσης τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία της Κύπρου. Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και στις μονάδες αφαλάτωσης, και στη συνέχεια γίνεται μία παρουσίασης των γεωγραφικών στοιχείων της Κύπρου και της Υδατική διαχείρισης στην Κύπρο, όπως επίσης του Υδατικού προβλήματος που αντιμετωπίζει. Ακολουθεί η παρουσίαση των μονάδων αφαλάτωσης και των επιπτώσεων τους στην Κύπρο καθώς και η έρευνα που έγινε για να διαπιστώσουμε τη γνώμη του κόσμου για τις μονάδες αφαλάτωσης, όσο αφορά τη συμβολή τους όσο και τις επιπτώσεις που προκαλούν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Αφαλάτωση νερού - Κύπρος
Υδάτινοι πόροι - Κύπρος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)