Εμπειρική διερεύνηση της οικονομικής συμπεριφοράς του Έλληνα επενδυτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση της οικονομικής συμπεριφοράς του Έλληνα επενδυτή

Καδιγιαννόπουλος, Γεώργιος

Στην παρούσα εργασία με τίτλο ‘Εμπειρική διερεύνηση της οικονομικής συμπεριφοράς του Έλληνα επενδυτή’ γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του τραπεζικού συστήματος στον ελλαδικό χώρο καθώς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Αναπτύσσεται, επίσης, ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές επενδύσεων αλλά και τα κυριότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μπορεί να επιλέξει ένας επενδυτής, ενώ αναπτύσσονται και οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον επενδυτή στην λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων. Επίσης, πραγματοποιείται μία συνοπτική παρουσίαση της πορείας της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία, ενώ παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε, έτσι ώστε να εξεταστεί η επενδυτική συμπεριφορά του Έλληνα επενδυτή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κεφαλαιοκρατία - Ελλάδα
επενδυτές
Επενδύσεις - Ελλάδα
επενδύσεις
Οικονομική συμπεριφορά
Κεφαλαιοκράτες - Ελλάδα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
τράπεζες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2002


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.