Ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών στο Νομό Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών στο Νομό Αττικής

Κατσικάρη, Εύη Μυρτώ
Παπαγεωργίου, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων του νομού Αττικής σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών τους. Η προσέγγιση αυτού του θέματος δομείται σε δέκα επιμέρους κεφάλαια. Αρχικά, σκιαγραφείται το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται γενικές έννοιες σχετικά με την ενέργεια και τη μη ορθολογική χρήση αυτής (ατμοσφαιρική ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος). Στη συνέχεια παρατίθενται τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, που σχετίζονται με το δροσισμό, τη θέρμανση και τη μόνωση των κτιρίων. Άλλες τεχνικές εξοικονόμησης και εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας στηρίζονται στη χρήση των ηλιακών θερμοσιφώνων, στην κατασκευή ηλιακών σπιτιών και στη χρησιμοποίηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με το φωτισμό των διαμερισμάτων, καθώς και τα είδη των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Επιπλέον, παρουσιάζεται η διεθνής και ελληνική ενεργειακή πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο γίνεται παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον στόχο, τη μεθοδολογία, τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής της έρευνας, την κατασκευή του ερωτηματολογίου, τη συλλογή των δεδομένων και τη στατιστική επεξεργασία. Στο τέλος πραγματοποιείται μια προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων, καθώς παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα από την επεξεργασία τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ενέργεια - Εξοικονόμηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Αττική
Ενεργειακή πολιτική - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ενέργεια
κατανάλωση
Ενέργεια - Κατανάλωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
νοικοκυριά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.