Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Προφίλ δανειοληπτών

Κανάτα, Αικατερίνη

Τα τελευταία 15 έτη έχουν συμβεί πολύ σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλαγές που σχετίζονται με τις καταναλωτικές συνήθειες, τις τάσεις της αγοράς και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις τράπεζες είτε αυτές είναι δημοσίου, είτε ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Ο ανταγωνισμός γίνεται πιεστικότερος και κάθε τράπεζα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις κινήσεις των άλλων τραπεζών. Όλοι πια γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσεις ένα νέο πελάτη και πόσο εύκολο είναι να χάσεις έναν παλαιό. Έπειτα από έρευνα σε δείγμα 350 ατόμων στην περιοχή του Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ποικίλουν οι παράγοντες που επηρεάζουν το προφίλ των δανειοληπτών. Οι ανάγκες των καταναλωτών διαμορφώνονται ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους, το μέγεθος της οικογένειας τους, το επάγγελμα ,το μορφωτικό επίπεδο κ.α.. Παρατηρήθηκε ότι η χρήση πιστωτικών καρτών έχει εισβάλει για τα καλά στον καθημερινό τρόπο αγορών των καταναλωτών. Η χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων έχει αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με παλαιότερα έτη, διότι πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης ενός δανειολήπτη με βάση τα οικονομικά του στοιχεία δεν είναι τόσο αυστηρά όπως παλαιότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να είναι δανεισμένοι και σε αρκετές περιπτώσεις υπέρ δανεισμένο. Παρουσιάζεται μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της σημερινής κατάστασης ανά τον κόσμο και έπειτα αναλύετε η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα μέσα από ένα δείγμα πληθυσμού έγιναν στατιστικές αναλύσεις και μελέτη τεσσάρων εξισώσεων από μεταβλητές οι οποίες απεικονίζουν την εικόνα και συμπεριφορά ενός δανειολήπτη σε μια οικονομία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Banks and banking - Greece
Credit - Greece
Πιστώσεις - Ελλάδα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Δάνεια - Ελλάδα
Loans - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.