Μελέτη των απόψεων των κατοίκων του Δήμου Κορίνθου για την έλλειψη πόσιμου νερού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μελέτη των απόψεων των κατοίκων του Δήμου Κορίνθου για την έλλειψη πόσιμου νερού

Τσώτου, Ελένη

Οι ανάγκες σε νερό έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η άνιση κατανομή των υδατικών πόρων, οι κλιματικές αλλαγές, η υποβάθμιση της ποιότητας οδήγησαν σε μια πιο ολιστική θεώρηση του θέματος των υδατικών πόρων. Το νερό συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του Νομού Κορινθίας. Σκοπός, λοιπόν, της μελέτης αυτής είναι αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση των υδατικών πόρων του νομού αυτού. Το πρώτο κεφάλαιο είναι θεωρητικό και σκοπός του είναι να αναλυθεί η σπουδαιότητα του νερού και του υδρολογικού κύκλου στη ζωή κι επιβίωση του ανθρώπου. Ακόμη αναλύεται η διαχείριση των υδάτων σε διεθνή κλίμακα, οι χρήσεις του νερού και κατά πόσο αυτές μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντικά προβλήματα. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη ρύπανση των υδάτων και ειδικότερα με τα είδη και τις πηγές ρύπανσης τους, καθώς και τις ενδεχόμενες ασθένειες που προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι γενικές αρχές της εθνικής στρατηγικής για τους υδάτινους πόρους, οι οποίοι αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για τη διαχείριση της ζωής και για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας. Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για του υδάτινους πόρους, προκειμένου να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών κυρίως μέτρων και να εξασφαλίσει την αειφόρο ποσοτική και ποιοτική διαχείριση του νερού στην Ευρώπη. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Οδηγία-πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, η οποία στοχεύει στην προστασία και επίτευξη της «καλής κατάστασης» για όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού Κορινθίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η υδρολογία της περιοχής μελέτης, από πού παρέχει το διαθέσιμο νερό της, το πρόβλημα της υφαλμύρωσης που υφίσταται στο νομό και οι υδατικές ανάγκες του. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά για τη λίμνη της Στυμφαλίας, για την εκμετάλλευση των υδάτων της και κατά πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήματα στον σπουδαιότατο αυτό υγρότοπο του νομού Κορινθίας. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τον Δήμο της Κορίνθου, με σκοπό να εξεταστεί η στάση των κατοίκων της Κορίνθου απέναντι στην έλλειψη πόσιμου νερού. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το όγδοο κεφάλαιο, όπου παρατίθενται γενικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε διεθνή κλίμακα και ειδικότερα στο νομό Κορινθίας. Στο τέλος γίνονται προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής, πάντοτε στα πλαίσια της αειφορίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Νερό
υδάτινοι πόροι
Πόσιμο νερό - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)
πόσιμο
Κόρινθος
απόψεις
έλλειψη
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα - Κορινθία (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)