Διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της Άνδρου στα αιολικά πάρκα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της Άνδρου στα αιολικά πάρκα

Βασταρδή, Μαρία Α.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πτυχιακής μελέτης εξετάζεται η στάση των κατοίκων της Άνδρου στα αιολικά πάρκα. Με αυτήν την έρευνα ολοκληρώνεται ο τετραετής κύκλος σπουδών μου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το θέμα της πτυχιακής αυτής μελέτης σχετίζεται άμεσα με τα όσα διδάχθηκα κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου. Το κίνητρο για την εκπόνηση του θέματος της πτυχιακής μελέτης αποτέλεσε το ενδιαφέρον μου να διερευνήσω την ενεργειακή κατάσταση του νησιού της Άνδρου και να αναζητήσω έναν τρόπο λύσης για το γνωστό ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Έχοντας γνωρίσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προσπάθησα να προσεγγίσω έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος που δείχνει να έχει προοπτικές. Ειδικότερα σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξεταστεί η στάση των κατοίκων απέναντι στα αιολικά πάρκα και να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο διαμορφώνεται αυτή. Μέσω της αναζήτησης των αιτιών που οδηγούν τη συμπεριφορά των κατοίκων, θα μπορέσει αποτελεσματικότερα να προσεγγιστεί και ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων της αποδοχής της αιολικής ενέργειας από τους ίδιους τους κατοίκους. Προκειμένου να επιτευχθεί όμως ο σκοπός της πτυχιακής μελέτης, πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά, εξετάζεται το ενεργειακό πρόβλημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται ο λόγος για τον οποίο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να επιλύσουν αποτελεσματικά το ενεργειακό πρόβλημα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κατάσταση της αιολικής ενέργειας στον κόσμο, στην Ελλάδα και στο νησί της Άνδρου. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αιολική ενέργεια - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
αιολική ενέργεια
Αιολικά πάρκα - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Άνδρος
απόψεις
Άνδρος
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολικά πάρκα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.