Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

Μάλλιου, Μαρία

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης με τίτλο «Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Ελλαδικού χώρου», ήταν εκτίμηση βασικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της αφυδατωμένης ιλύος από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, σε όλη την Ελλάδα.Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν 24 δείγματα αφυδατωμένης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία εξετάστηκαν ως προς διάφορες φυσικο-χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτίμηση του μικροβιολογικού φορτίου των δειγμάτων ιλύος με μετρήσεις των πληθυσμών των ολικών μεσόφιλων βακτηρίων, των περιττωματικών στρεπτόκοκκων, των θειοαναγωγικών κλωστριδίων, των μυκήτων και των ζυμών, των ολικών κολίμορφων και των E. coli. Επίσης εξετάστηκε η παρουσία παθογόνων όπως το Salmonella spp και Listeria spp. και μετρήθηκε το pH, η υγρασία, τα πτητικά στερεά, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα δείγματα λάσπης. Τέλος απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν από τα δείγματα ιλύος συνολικά 167 στελέχη του γένους Enterococcus. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση της ιλύος, με έμφαση στις δυνατότητες γεωργικής της αξιοποίησης. Άλλωστε η επαναχρησιμοποίηση της λάσπης λύνει το πρόβλημα της διάθεσης της, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λύματα
Water - Purification - Greece
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Ελλάδα
Sewage disposal plants - Greece
Ιλύς
Λύματα - Καθαρισμός - Ελλάδα
Sewage - Purification - Greece
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
Factory and trade waste - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)