Διαχείριση προστατευόμενων ειδών: καφέ αρκούδα και μεσογειακή φώκια

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Διαχείριση προστατευόμενων ειδών: καφέ αρκούδα και μεσογειακή φώκια

Μόσιος, Σπύρος

«Διαχείριση προστατευόμενων ειδών: καφέ αρκούδα και μεσογειακή φώκια». Αυτός είναι και ο τίτλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας η οποία ασχολείται με ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί ίσως λίγο περισσότερο εμάς τους Έλληνες. Αυτό διότι εδώ και εκατομμύρια χρόνια το χερσαίο και το θαλάσσιο κομμάτι της χώρας μας φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία άγριας χλωρίδας και πανίδας και μέρος της πανίδας αυτής αποτελούν η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) και η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus). Αυτά τα δύο είδη διαβιούν στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο και τις ευρωπαϊκές θάλασσες πολύ πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος αλλά πλέον η επιβίωσή τους κρέμεται σε μια κλωστή.Τα δύο αυτά είδη αριθμούν πολύ λίγα άτομα πλέον, αλλά ένας σημαντικός πληθυσμός τους εξακολουθεί να διαβεί στην χώρα μας και στην πτυχιακή αυτή εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα δύο είδη και να καταγραφούν οι προσπάθειες που έχουν γίνει και γίνονται στην Ελλάδα ώστε να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της πανίδας της χώρας μας. Πιο αναλυτικά στην παρούσα πτυχιακή εργασία μπορεί να διαβάσει κάποιος : Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην προσπάθεια που έγινε στο πρακτικό μέρος της εργασίας ώστε να συγκεντρωθεί το κατάλληλο υλικό και στην συνέχεια να εκπονηθεί. Στο 2ο κεφάλαιο εισάγεται ο αναγνώστης στο θέμα μέσω ενημέρωσης για το τι είναι προστατευόμενο είδος και πως προστατεύεται το ίδιο αλλά και ο βιότοπος του από τη νομοθεσία, είτε ελληνική, είτε κοινοτική, είτε διεθνής γενικότερα. Στο 3ο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσπάθεια για καλύτερη γνωριμία με την καφέ αρκούδα με καταγραφή της βιολογίας της και πιο συγκεκριμένα την περιγραφή του ζώου αλλά και του κύκλου ζωής όπως η γέννηση, η αναπαραγωγή, η διατροφή, ο τόπος διαβίωσης, η συμπεριφορά κ.τ.λ. Επίσης γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του είδους στην Ελλάδα και όπου αλλού διαβεί αυτό. Στο 4ο κεφάλαιο ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει την εξέλιξη της σχέσης ανθρώπου – καφέ αρκούδας και παράλληλα τι προσπάθειες γίνονται στον τομέα της διαχείρισης της αρκούδας έτσι ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός του είδους στη χώρα μας. Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια για γνωριμία με την μεσογειακή φώκια, ανάλογη αυτής του 3ου κεφαλαίου για την αρκούδα, όπως και παρουσίαση της εξέλιξης του είδους στη Μεσόγειο θάλασσα. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή της σχέσης του ανθρώπου με την μεσογειακή φώκια και της προσπάθειας που καταβάλλεται πλέον ώστε η διαχείριση του είδους να έχει αποτέλεσμα την επιβίωσή του. Στο 7ο κεφάλαιο υπάρχει η ανάλυση των δύο ερωτηματολογίων τα οποία μοιράστηκαν και απαντήθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας με στόχο να διαφανεί η άποψη του απλού κόσμου για αυτά τα δύο είδη σήμερα. Τέλος στα συμπεράσματα καταγράφεται η προσωπική μου άποψη και αποτίμηση γύρω από το θέμα της διαχείρισης αυτών των δύο προστατευόμενων ειδών στη χώρας μας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν βάσει της στατιστικής ανάλυσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αρκούδες - Προστασία
Ζώα - Προστασία
Animal welfare
Seals (Animals)
Φώκιες - Προστασία
Bears
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)