Η αργυροχρυσοχοΐα και το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, ως παράγοντες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο (case study: Ν. Ιωαννίνων)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η αργυροχρυσοχοΐα και το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, ως παράγοντες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο (case study: Ν. Ιωαννίνων)

Κιτσαρά, Αλεξάνδρα

Σκοπός της παρούσας μελέτης του κλάδου της αργυροχρυσοχοϊας είναι ναθίξει μερικά σημεία αυτής της τέχνης, έτσι ώστε να φανερώσει την ομορφιά πουαναδίνει αυτή η τέχνη και τα δημιουργήματά της, να μεταφέρει, όσο γίνεται, τησυγκίνηση που γεννούν τα απομεινάρια της πλούσιας αργυροχοϊκής παράδοσης, νακάνει γνωστά τα ονόματα εκείνων, που τίμησαν με την παρουσία τους το χώροσκύβοντας με μεράκι πάνω στο ασήμι και, ίσως, ακόμα να δημιουργήσει κάποιαεναύσματα για τη διατήρηση, τη συνέχιση και τη βελτίωση της μακροχρόνιαςπαράδοσης. Επίσης, έχει ως στόχο να μελετήσει το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικότου κλάδου, τη συμβολή της αργυροχρυσοχοϊας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη,να εντοπίσει μερικά προβλήματα του κλάδου και να δοθούν κάποιες προτάσεις, γιαβελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.Η πτυχιακή μου μελέτη αποτελείται από οχτώ κεφάλαια.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον κλάδο τηςαργυροχρυσοχοϊας, καθώς γίνεται μια αναφορά στα κέντρα αργυροχρυσοχοϊας του Ν.Ιωαννίνων και στους σπουδαίους αργυροχρυσοχόους και τα έργα τους.Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο κλάδος της αργυροχρυσοχοϊας (υλικά,τεχνικές, είδη αργυροχρυσοχοϊκών έργων, παραστάσεις, εργαστήριο τουαργυροχρυσοχόου).Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρομαι στους χώρους μάθησης τηςαργυροχρυσοχοϊας και εύρεσης αργυροχρυσοχοϊκών αντικειμένων.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικότου κλάδου και στην εκπαίδευσή του και στο πέμπτο εξετάζεται η συμβολή τηςαργυροχρυσοχοϊας στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούςέρευνας, τα ποσοστά και απεικονίσεις τους όπως επίσης και συμπεράσματα πουπροκύπτουν από αυτή την ανάλυση.Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται κάποια συμπεράσματα και διαπιστώσεις, όπουαναφέρονται προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, στις μέρες μας. Τασυμπεράσματα αυτά προέκυψαν από επιτόπια έρευνα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αργυροχρυσοχοΐα
Κοσμήματα - Κατασκευή - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός)
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη
Χρυσοχοΐα - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός)
Αργυροχοΐα - Ελλάδα - Ιωάννινα (Νομός)
Ιωάννινα
Κοινοτική ανάπτυξη - Ελλάδα
βιοτεχνίες
Οικονομική ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2002-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.