Προσδιοριστικοί παράγοντες της δανειοληπτικής ικανότητας των ελληνικών νοικοκυριών. Η περίπτωση των αστικών νοικοκυριών της βορειοανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Προσδιοριστικοί παράγοντες της δανειοληπτικής ικανότητας των ελληνικών νοικοκυριών. Η περίπτωση των αστικών νοικοκυριών της βορειοανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας

Παστραπά, Ελένη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις του νοικοκυριού σχετικά με το δανεισμό του. Η δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2009, μετά το «ξέσπασμα» της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σε 400 αστικά νοικοκυριά της Βορειοανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδας. Για την επεξεργασία των δεδομένων εκτιμήθηκαν τα ακόλουθα οικονομετρικά υποδείγματα: το μοντέλο δύο σταδίων του Heckman, της probit παλινδρόμησης, της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, της ισομερούς και της διατεταρτημοριακής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα νοικοκυριά πριν από τη λήψη δανείου πραγματοποιούν σχετική έρευνα αγοράς. Τα νοικοκυριά που προβαίνουν σε έρευνα αγοράς είναι νέα, έγγαμα, με υψηλό εισόδημα και δανείζονται μεγάλα ποσά. Επιπλέον, με την εκτίμηση ενός υποδείγματος δύο σταδίων του Heckman, για την πιθανότητα λήψης δανείου από τα νοικοκυριά και το ποσό που δανείζονται, προέκυψε ότι δάνειο λαμβάνουν κυρίως οι νέοι, οι έγγαμοι, οι μισθωτοί, που έχουν ιδιόκτητη κατοικία και κατέχουν πιστωτική κάρτα. Επιπλέον, υψηλά ποσά δανείου έχουν τα νοικοκυριά με υψηλό εισόδημα, ιδιόκτητη κατοικία και υψηλή αναλογία μελών του νοικοκυριού που εργάζονται. Όσον αφορά στα είδη των δανείων που λαμβάνουν τα νοικοκυριά, αυτά είναι κυρίως στεγαστικά και ακολουθούν τα καταναλωτικά και τα προσωπικά. Επίσης, πιστωτικές κάρτες έχουν οι νέοι και όσα νοικοκυριά έχουν υψηλό εισόδημα και θετική στάση απέναντι στην αγορά προϊόντων με δόσεις. Η μελέτη της δανειοληπτικής συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών είναι σημαντική για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών - δανειοληπτών.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

πιστωτική κάρτα
Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Βορειοανατολική Ελλάδα
Προσωπικά
δάνεια
νοικοκυριά
Δάνεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-04-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)