Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος για video on-demand από θεατρικές παραστάσεις σε έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος για video on-demand από θεατρικές παραστάσεις σε έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs)

Αγραφιώτη, Σοφία

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και η καθημερινότητα μαςκατακλύζεται από εφαρμογές του. Η έννοια του “smart” εμφανίζεται όλο και περισσότερομετατρέποντας απλές συσκευές σε πιο σύνθετες, με περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες,παραδείγματος χάριν συσκευές, όπως οι τηλεοράσεις αποκτούν λειτουργικό αντίστοιχο τωνυπολογιστών και σύνδεση στο internet.Η έξυπνη τηλεόραση είναι από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του HomeEntertainment και περιγράφει μια τάση ενσωμάτωσης του Internet και των Web 2.0χαρακτηριστικών, δηλαδή χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις αποκτούν ενεργό ρόλο καιμπορούν να επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στις τηλεοράσεις και σεαποκωδικοποιητές (set-top boxes). Οι “έξυπνες” τηλεοράσεις προσφέρουν προηγμένη υπολογιστικήικανότητα και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε σχέση με αυτή της κλασικής τηλεόρασης,επίσης έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν εφαρμογές (application).Στην παρούσα εργασία μελετώνται πρωτόκολλα για Video on demand, πρωτόκολλα πουχρησιμοποιούνται σε Smart TVs και τέλος αναπτύσσεται μια εφαρμογή (application) για SmartTV(έξυπνες τηλεοράσεις).Με την εφαρμογή αυτή οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούνμαγνητοσκοπημένες θεατρικές παραστάσεις από την τηλεόραση τους.Αναλυτικότερα, η εργασία χωρίζεται σε 3 κεφάλαια:1. Εισαγωγή2. Θεωρητικό υπόβαθρο - έννοιες3. Περιγραφή υλοποίησης.Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω κάποιωνpaper και παρουσιάζονται ενδεικτικές έρευνες. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετούνται οι βασικέςέννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση της υλοποίησης. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιογίνεται η παρουσίαση της εφαρμογής και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πολυμέσα
Πρωτόκολλα RTP/RTSP
Video playback
Samsung smart TV
VoD

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.