Το μάθημα Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, η παιδαγωγική του αξία και η αξιολόγησή του ως προς την προσφορά γνώσεων σχετικά με το ανθρωπογενές περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το μάθημα Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, η παιδαγωγική του αξία και η αξιολόγησή του ως προς την προσφορά γνώσεων σχετικά με το ανθρωπογενές περιβάλλον

Μπαμπαλή, Παναγιώτα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές Γυμνασίου απ’το μάθημα της Γεωγραφίας που αφορούν το ανθρωπογενές περιβάλλον, η χρήση του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών τους και η παιδαγωγική του αξία. Για το σκοπό αυτό θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της δομής του περιεχομένου του βιβλίου διδασκαλίας, ο τρόπος και οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι καθηγητές, οι υποδομές των σχολείων, καθώς είναι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης του μαθήματος.Η αναζήτηση απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν έγινε με την χρήση ποσοτικής έρευνας, δηλαδή με τη σύνταξη κατάλληλων ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές Γυμνασίου και αφορούν τα ζητήματα αυτά. Με τα ερωτηματολόγια επιχειρήθηκε επιπλέον η αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων των παιδιών ως προς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως είναι η επίγνωση της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και η επιρροή της δραστηριότητάς του, με αρνητικό ή θετικό τρόπο σε αυτό.Η ενημέρωση των μαθητών για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον, τα πολιτισμικά στοιχεία, οι διαφορές των περιοχών του κόσμου και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτόν, τα κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία, οι διαφοροποιήσεις ανά έθνος και οι ανισότητες, η ανθρώπινη δραστηριότητα και η επιρροή στις φυσικές διεργασίες και η συσχέτιση όλων αυτών με το φυσικό περιβάλλον, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εκπαίδευση των παιδιών. Για το λόγο αυτό κάποια απ’ αυτά τα θέματα αναφέρονται στα βιβλία των μαθητών της Α’ και Β’ Γυμνασίου. Τα ερωτηματολόγια περιέχουν ερωτήσεις που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του τόπου κατοικίας του ανθρώπου, τις χώρες του πλανήτη που είναι αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες, τις πιο διαδεδομένες γλωσσικές διαλέκτους του πλανήτη. Επιπλέον διατυπώνονται ερωτήσεις που εξετάζουν την επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και το αντίστροφο, δηλαδή αν το φυσικό περιβάλλον με τη σειρά του και η γεωμορφολογία ή το κλίμα επηρεάζει και σε ποιο βαθμό τον άνθρωπο και την εγκατάστασή του σε μια περιοχή, τέλος πώς και πόσο ο ίδιος έχει ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος.Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται και αναλύονται μέσω πινάκων, διαγραμμάτων και σχολιασμού αυτών. Τέλος, προτείνονται τρόποι και μέθοδοι διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανόηση και αφομοίωση της γεωγραφικής γνώσης από τους μαθητές

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γυμνάσιο
παιδαγωγική
γεωγραφία
εκπαίδευση
Γεωγραφία - Μελέτη και διδασκαλία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.