Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου Ζωής εκτροφής σαλιγκαριών στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου Ζωής εκτροφής σαλιγκαριών στην Ελλάδα

Εμμανουηλάκης, Επαμεινώνδας

Στις μέρες μας έχει αυξηθεί κατά πολύ η πρόσληψη πρωτεϊνών από τη διατροφή των ανθρώπων, κυρίως στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Αυτή η στροφή προς τις πιο πλούσιες σε πρωτεΐνες τροφές έχει δημιουργήσει αύξηση στη ζήτησή τους, η οποία αναμένεται να αυξηθεί επιπλέον κατά 70-80% μεταξύ του 2012 και του 2050. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι σημερινές διεργασίες παραγωγής πρωτεΐνης, ιδιαίτερα της ζωικής, προκαλούν ήδη μεγάλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξέταση του κύκλου ζωής της εκτροφής σαλιγκαριών ανοιχτού τύπου ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου του είδους Helix aspersa Muler, το οποίο είναι το πιο εμπορικό είδος στην Ελλάδα, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη χρήση της μεθόδου Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής με τη βοήθεια του λογισμικού προγράμματος SimaPro 5 και της αξιολόγησης επιπτώσεων CML 2 baseline 2000/West Europe, 1995. Το αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνει τις γεωργικές εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την εκτροφή των σαλιγκαριών, (π.χ. η διαμόρφωση της έκτασης σε παρτέρια αναπαραγωγής και παρτέρια πάχυνσης), μέχρι και τη συσκευασία τους (πριν φύγουν δηλαδή απ’ το αγρόκτημα). Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στην παραγωγή των σαλιγκαριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς επίσης και οι εισαγωγές και εξαγωγές των χωρών στις οποίες υπάρχει και αναπτύσσεται η σαλιγκαροτροφία. Στην εργασία παρουσιάζονται επίσης και συναφείς μελέτες για την παραγωγή άλλων προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται για την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της μελέτης για τα σαλιγκάρια που προκύπτουν μέσα από αυτήν την εργασία. Με βάση τις παραδοχές της έρευνας, το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τη σύγκριση των διαφόρων μελετών με τα αποτελέσματα της παρούσας, είναι πως τα σαλιγκάρια του συγκεκριμένου είδους (Helix aspersa Muler) που παράγονται με τη μέθοδο εκτροφής ανοιχτού τύπου ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου, είναι από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές πρωτεΐνης (αν όχι η φιλικότερη). Ειδικότερα, για την εκτροφή σαλιγκαριών, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις που προκαλούνται από το εξεταζόμενο σύστημα, προέρχονται από τα πλαστικά τελάρα μιας χρήσης, που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία και τη μεταφορά των σαλιγκαριών. Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να δημιουργεί επίσης αρκετά μεγάλη επιβάρυνση σε ορισμένες κατηγορίες επιπτώσεων, λόγω της αυξημένης χρήσης λιγνίτη για την παραγωγή της, στην Ελλάδα. Με τις κατάλληλες μετατροπές στις συγκεκριμένες διαδικασίες μπορεί το σύστημα να καταστεί ακόμα πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σαλιγκάρια
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Περιβαλλοντική αξιολόγηση
Εκτροφή σαλιγκαριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)